Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

mini Plakat sportowy glamour

http://zsow.lublin.pl/konkurs-sportowy-glamour/

Regulamin konkursu wojewódzkiego „Szkoła mody i urody”
Edycja 2017 „Sportowy glamour”

I Organizatorzy

 • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie

 II Cele konkursu

 • rozwijanie uzdolnień uczniów
 • rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów
 • promowanie kształcenia zawodowego
 • umożliwienie rywalizacji i wymiany doświadczeń osobom twórczym

 III Uczestnicy konkursu

Uczniowie gimnazjów województwa lubelskiego

 IV Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów województwa lubelskiego
 • Praca prezentowana w konkursie winna być efektem samodzielnej, twórczej pracy ucznia
 • Szkoły mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczniów przesyłając kartę zgłoszenia (do pobrania zsow.lublin.pl, oraz www.facebook.com/zsowlublin)
 • Uczeń biorący udział w konkursie może zgłosić jedną pracę
 • Prace konkursowe mają być wykonane zgodnie z podanymi kryteriami i przesłane na adres organizatora konkursu
 • Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów
 • Prace konkursowe będą wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez organizatorów w podanym niżej terminie
  • Komisja Konkursowa wytypuje 3 finalistów oceniając prace konkursowe zgodnie ze szczegółowym regulaminem przygotowanym przez organizatorów
  • Ewentualne problemy i wnioski będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej zsow.lublin.pl oraz www.facebook.com/zsowlublin
  • Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac

 V Temat i formy prac konkursowych

 • Temat pracy: „Sportowy glamour”
 • Praca konkursowa obejmuje wykonanie projektu ubioru, fryzury i makijażu na sylwetce kobiecej
 • Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną np. rysunek, malarstwo, collage, z wykorzystaniem dowolnych materiałów zdobniczych
 • Format pracy – arkusz A4
 • Ocenie będą podlegać: zgodność pracy z tematem, oryginalność i pomysłowość w interpretacji tematu, estetyka wykonania
 • Uwaga! W X edycji konkursu nie obowiązują szablony z lat ubiegłych

 VI Nagrody

 • I miejsce w finale konkursu zostanie nagrodzone
 • Finaliści otrzymają dyplomy za udział w konkursie
 • Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie otrzymają podziękowania
 • Szkoły uczestników konkursu otrzymają dyplomy za zajęte miejsca oraz za udział w konkursie

 VII Sponsorzy

Rada Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych w Lublinie

 VIII Terminarz

do 19 kwietnia 2017 r. zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie i składanie prac konkursowych
do 21 kwietnia 2017 r. powiadomienie finalistów
25 kwietnia 2017 r. wystawa prac konkursowych
25 kwietnia 2017 r. godz. 1230 uroczyste ogłoszenie wyników

 Karta zgłoszeniowa doc  pdf.

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo