Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 

V edycja konkursu profilaktyczno-plastycznego

„PRZEMOC W CYBERPRZESTRZENI”

Cyberprzemoc jest formą przemocy, w której używane są media elektroniczne, głównie Internet i telefony komórkowe.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATORZY:
 2. Burmistrz Bełżyc, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach FILIA O PROFILU PEDAGOGICZNYM
 1. UCZESTNICY: Uczniowie klasy VI i VII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 1. CELE KONKURSU
 • uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
 • zwrócenie uwagi na występowanie niebezpiecznego zjawiska „agresji elektronicznej”, 
  a w szczególności cyberbullyingu i happy slappingu
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodzieży
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży

Cyberbullying – jest formą znęcania się, zastraszania dziecka lub nastolatka przez rówieśników za pośrednictwem urządzeń elektronicznych: telefonów komórkowych lub komputerów.

Happy slapping (dosłownie „radosne okładanie”) -  Sprawca prowokuje, uderza lub znieważa ofiarę, podczas gdy inna osoba nagrywa ten akt kamerą w telefonie komórkowym. Następnie materiał (zwykle filmowy) jest publikowany w sieci lub w inny sposób rozpowszechniany elektronicznie.

 1. PRACE  KONKURSOWE
 • warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej 
  w formie plakatu lub komiksu
 • uczestnik przygotowuje dowolną ilość prac wykonanych wybraną przez siebie techniką w formacie A3, szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę prac
 • na odwrocie pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

- wiek

- klasa

- nazwa szkoły, telefon kontaktowy

- imię i nazwisko opiekuna

 • prace nie mogą zawierać treści wulgarnych i agresywnych
 • prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
 • prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania
 • osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133 poz. 833, z póź. zm.)
 • autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami
 • nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej 
  w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach
 • dla uczestników konkursu, w dniu wręczania nagród, zostanie zorganizowany wykład dotyczący cyberprzemocy
 • prace oceni jury powołane przez Organizatora, jury oceniać będzie :

          - zawartość merytoryczną

          - kreatywność

          - oryginalność i pomysłowość

          - formę estetyczną

 • prace należy złożyć w terminie do 22 listopada 2017 r. (środa) u pani Edyty Rząd lub pedagoga szkolnego pani Anny Dyguś s. 47 (budynek gimnazjum)

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo