Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Terminy Dni otwartych szkoły

Szkoła

Oddziały

27 lutego 2014 r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

www.zs-belzyce.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenie z języka polskiego, historii i wos z innowacjami pedagogicznymi:

,,Elementy prawa i podstawy dziennikarstwa’’,

,,Detektywistyka i ochrona osób i mienia’’

Rozszerzenie matematyka, fizyka, informatyka z innowacjami:
,,Multimedialne wspomaganie nauczania matematyki i fizyki’’ 
"Elementy kosmologii i astrofizyki"

Rozszerzenie biologia, chemia z innowacjami pedagogicznymi:

„Elementy ratownictwa medycznego”

"Elementy kosmetologii"

Technikum

Technik geodeta/ Technik organizacji reklamy

Technik informatyk/ Technik obsługi turystycznej

Technik informatyk

Technikum Mechaniczne

Technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

mechanik pojazdów samochodowych

fryzjer

 

Zespół Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach

www.zst-belzyce.pl

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik architektury krajobrazu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

Kucharz

Rolnik

Murarz-tynkarz

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Liceum Ogólnokształcące (Technikum Uzupełniające dla Dorosłych)

 

Policealna Zaoczna Szkoła Zawodowa

Technik administracji

Opiekunka środowiskowa

11 kwietnia 2014 r.

godz.13.00

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica

www.1lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

klasa przygotowująca do matury międzynarodowej

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

matematyka, geografia, j. angielski

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

chemia, biologia

matematyka, fizyka

 

II Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana J. Zamoyskiego

www.2lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

geografia, matematyka, język angielski

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

matematyka, fizyka, informatyka

4 kwietnia godz.13.00-15.00

5 kwietnia

Godz.10.30-13.00

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej

www.3lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, geografia, język angielski

matematyka, fizyka

j. polski, historia, wos (dziennikarska)

historia, wos, j. angielski (społeczno-prawnicza)

j. polski, historia, wos (humanistyczna)

biologia, chemia

biologia, fizyka, chemia

28 marca 2014 r.

godz. 13.00

IV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Sempołowskiej

www.4lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka, informatyka

biologia, chemia

matematyka, geografia

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (dziennikarstwo)

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (prawoznawstwo)

język angielski, historia, język niemiecki lub język hiszpański

 

V Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie

www.5lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka, informatyka, język angielski

biologia, chemia, język angielski

matematyka, geografia, wos

język polski, historia, wos

matematyki, biologii, języka angielskiego i wychowania fizycznego;

(sportowa – siatkówka chłopców Siatkarskie Ośrodki Sportowe)

26 marca 2014 r.

VI Liceum Ogólnokształcące

Im. Hugona Kołłątaja

www.6lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, geografia, język obcy

język polski, historia, język obcy (medialna)

historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski (bezpieczeństwa narodowego)

biologia, chemia, język obcy (medyczno-weterynaryjna)

język angielski, język niemiecki, geografia, język obcy (lingwistyczna)

biologia, język angielski, język obcy (sportowa z futbolem amerykańskim)

historia, język polski, język obcy (sportowa z piłką nożną)

 

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Z. Nałkowskiej

www.lo8.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

wos, geografia (mundurowa z elementami pożarnictwa i ratownictwa)

j. polski, historia (humanistyczna z edukacją filmową)

biologia, j. angielski (biologiczna z kosmetologią)

j. polski, geografia (artystyczna ze sztuką użytkową)

biologia, j. polski (psychologiczno – dziennikarska)

5 kwietnia 2014 r.

IX Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika

www.9lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka

matematyka, informatyka, fizyka

biologia, chemia

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

język polski, język angielski, język francuski, historia

język hiszpański, historia, geografia (nauczanie dwujęzyczne)

język polski, historia, historia sztuki

biologia, chemia, fizyka

20 marca 2014 r.

21 marca 2014 r.

godz. 10.00-14.00

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

www.23lo.lublin.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język polski, historia, język angielski (dziennikarsko-artystyczna)

język polski, wos, geografia (prawnicza)

język angielski, drugi język obcy, geografia (turystyczna)

biologia, chemia (dietetyk i technologia żywienia)

matematyka, fizyka, informatyka (politechniczna)

biologia, chemia (medyczna)

matematyka, geografia, historia sztuki (matematyczno-architektoniczny)

biologia, chemia (medyczny dwujęzyczny)

matematyka, geografia, informatyka (ekonomiczny dwujęzyczny)

2 kwietnia 2014 r.

3 kwietnia 2014 r.

XXVII Liceum Ogólnokształcące
w ZS nr 10

www.zs10.lublin.pl

www.27lo.lublin.pl

Profile klas

podstawy biznesu

bezpieczeństwa wewnętrznego

informatyczna z grafiką

28 marca 2014 r.

29 marca 1014 r.

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

www.zs5.lublin.pl

Liceum Ogólnokształcące

matematyka, informatyka, geografia (matematyczno-informatyczna)

biologia, chemia (biologiczno-chemiczna)

j. polski, historia, wos (nauk społecznych)

geografia, wos, historia (politologiczno-prawna)

sportowa – dyscyplina piłka nożna chłopców

sportowa – dyscyplina piłka ręczna dla dziewcząt i chłopców

sportowa – dyscyplina piłka siatkowa dziewcząt

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa

technik obsługi turystycznej

kelner

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

kucharz

 

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta

www.zsow.lublin.pl

Liceum Profilowane

technik usług kosmetycznych

terapeuta zajęciowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

krawiec

fryzjer

Technikum Usługowo - Gospodarcze

technik technologii odzieży z projektowaniem ubioru

technik usług fryzjerskich

technik informatyk

technik fototechnik

Szkoła Policealna

technik technologii odzieży

technik usług kosmetycznych

21 marca 2014 r.

godz.9.00

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki

www.zstk.edu.pl

Technikum Transportowo - Komunikacyjne

technik elektroenergetyk taboru szynowego

technik transportu kolejowego

technik informatyk

technik logistyk

technik spedytor

technik mechatronik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

monter elektronik

ślusarz

 

Liceum Śródziemnomorskie

www.ihp-szkola.pl

 

obowiązkowo j. hiszpański, dodatkowo włoski i francuski

8 marca 2014 r.

godz. 12.00-15.00

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. St. Wyspiańskiego

www.artwyspa.com.pl

 

klasa projektowania ubioru i fotograficzno-filmowej

w rozszerzeniu przedmioty humanistyczne

29 kwietnia 2014 r.

godz. 12.00 – 17.00

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów

xixlo.lublin.pl

Profile klas

politologiczna

ekonomiczna

psychologiczna

politechniczna

przyrodnicza

medialna

 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego

www.psb.lublin.pl

Technikum Budowlano - Geodezyjne

technik budownictwa

technik geodeta

technik drogownictwa

technik urządzeń sanitarnych

technik informatyk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego

liceum.paderewski.lublin.pl

Profile klas

profil matury międzynarodowej (ogólny)

profil matury międzynarodowej (medyczny)

biologiczno-chemiczny

matematyczno-fizyczny

matematyczno-informatyczny

matematyczno-geograficzny

11 kwietna 2014 r.

godz. 12.30-15.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

www.14lo.lublin.pl

Profile klas

wojskowe

fotograficzna z grafiką komputerową

kolarska

6 marca 2014 r.

15 maja 2014 r.

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

www.kleeberg.lublin.pl

Technikum Przemysłu Spożywczego

technik technologii żywności o specjalizacji produkcja wyrobów cukierniczych

XII Liceum Ogólnokształcące

sportowo - turystyczna

biologiczno – chemiczna (ratownictwo medyczne)

humanistyczno - dziennikarska

Technikum Chemiczne

technik analityk o specjalizacji analiza kryminalna i medyczna

technik technologii chemicznej o specjalizacji technologia środków farmaceutycznych i kosmetycznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

cukiernik

piekarz

wędliniarz

 

Zespół Szkół Elektronicznych

www.zsel.lublin.pl

Technikum Elektroniczne

technik teleinformatyk

technik elektronik

X Liceum Ogólnokształcące

sportowa lekkoatletyczna

sportowa – szybowcowa

11 marca 2014 r.

godz. 10.00

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów

www.zse.lublin.pl

XVI Liceum Ogólnokształcące

matematyczno - informatyczna

Technikum Ekonomiczne

menedżerska

dziennikarska

europejska

technik ekonomista

technik informatyk

technik hotelarstwa

technik obsługi turystycznej

 

Zespół Szkół nr 6

www.zs6.lublin.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

mechanik pojazdów samochodowych

ogrodnik

7 marca 2014 r.

28 marca 2014 r.

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego

www.zsb.lublin.pl

Technikum Budowlane

technik budownictwa

technik technologii drewna

technik renowacji elementów architektury

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik urządzeń sanitarnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

stolarz

dekarz

murarz-tynkarz

elektryk

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

monter zabudowy i robut wykończeniowych w budownictwie

4 marca 2014 r.

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

www.zsen.lublin.pl

Technikum Energetyczno - Informatyczne

technik elektryk

technik informatyk

technik elektronik

technik energetyk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

elektryk

elektromechanik

4 kwietnia 2014 r.

godz. 12.00

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego

www.zs1.lublin.pl

XV Liceum Ogólnokształcące

politechniczna

usportowiona klasa mundurowa

społeczna

artystyczna

medyczno – ratownicza

dziennikarska – oddział integracyjny

Technikum Ekonomiczno - Handlowe

technik handlowiec

technik ekonomista

technik informatyk

technik organizacji reklamy

 

Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego

www.zss.lublin.pl

Technikum Samochodowe

technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

6 marca 2014 r.

godz. 17.00

XVIII Liceum Ogólnokształcące

www.zsonr2.lublin.pl

Profile klas

policyjna

ratownicza

aktorsko - medialna

aktorska

medialna

14 marca 2014 r.

godz. 9.00-13.00

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

www.zs11.pl

 

Profile klas

administracyjna

biologiczna

humanistyczna

klasa bokserska

28 marca 2014 r.

godz. 11.00

Zespół Szkół nr 4 im. Orląt Lwowskich

XX Liceum Ogólnokształcące

Profile klas

prawniczo - dziennikarska

ekonomiczno - lingwistyczna

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo