Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Już po raz czternasty Komenda Miejska Policji w Lublinie organizuje Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”,  w którym  udział biorą uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z Lublina oraz  gmin Niemce, Bychawa i Bełżyce.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach również biorą udział w tym konkursie. Życzymy im powodzenia.

I ETAP/SZKOLNY/: plakat

CEL: zaprezentowanie możliwości spędzania wolnego czasu, połączonego z nauką i szeroko rozumianymi zasadami bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, związanych na przykład z obsługą urządzeń domowych, pomocą rodzicom przy wykonywaniu prostych czynności domowych, również w gospodarstwie rolnym, ruchem drogowym, wypoczynkiem i zabawą itp.

WARUNKI: 

  •  praca indywidualna,
  • na ocenę plakatu będzie wpływał poziom artystyczny i merytoryczny projektu,
  • plakat należy wykonać w formacie 100 x 70cm, / w przypadku przekroczenia wymiarów, komisja sędziowska może obniżyć ocenę, lub nie dopuścić pracy do konkursu/,
  • dowolna technika plastyczna /wszelkie zastosowane w pracy elementy pochodzące z innych wytworów plastycznych np. zdjęć, plakatów, komiksów, albumów, gazet itp. dopuszczalne są wtedy, gdy mają twórczy dla plakatu charakter/,
  • prace należy składać do pedagoga szkolnego do 7 maja 2014 r.,
  • uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych biorą udział w finale konkursu na szczeblu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.                                        

 

Bożena Watras – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo