Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

1. Dyskusja na temat telefonów komórkowych.

Uznaj znaczenie telefonów komórkowych w codziennym życiu uczniów i omów kwestię bezpiecznego i odpowiedzialnego używania telefonów komórkowych na swoich lekcjach. Wcześniej poszerz wiedzę na temat telefonów komórkowych i bądź na bieżąco ze zmianami.

2. Uzgodnienie zasad.

Razem z rodzicami i uczniami zawrzyj kontrakt w sprawie korzystania z telefonów komórkowych w szkole. Ogólny zakaz korzystania z telefonów komórkowych ma rację bytu tylko jako krótkoterminowe rozwiązanie, by poradzić sobie z jakimś problemem.

3. Zaangażowanie rodziców.

Rodzice są twoimi najważniejszymi partnerami w kwestii korzystania przez uczniów

z telefonów komórkowych. Aby uniknąć konfliktów, porusz temat telefonów komórkowych na zebraniu i razem ustalcie rozsądną metodę postępowania.

4. Uszanowanie prywatności.

Uszanuj to, że telefony komórkowe uczniów, tak samo jak torby szkolne, są ich prywatnością. Kontrola telefonów jest uzasadniona tylko w wyjątkowych przypadkach. Zachowaj jednak czujność, gdy będą ci pokazywane treści z telefonów komórkowych. Jeśli chcesz skonfiskować telefon, upewnij się, że zostanie on najpierw na twoich oczach wyłączony.

5. Promuj etykietę dotyczącą korzystania z telefonu komórkowego.

Etykieta korzystania z telefonu komórkowego dotyczy używania telefonu w obecności innych osób. Etykieta stanowi na przykład, że nie powinno się dopuszczać, żeby telefon zadzwonił podczas lekcji oraz że używanie telefonu jako odtwarzacza muzyki w budynkach szkolnych jest zabronione.

6. Omówienie kwestii zdjęć.

Upewnij się, że uczniowie znają podstawowe aspekty prawne robienia zdjęć telefonem

komórkowym, na przykład prawo do ochrony wizerunku. Wyjaśnij, jakie zdjęcia można robić i publikować, a jakich nie.

7. Uczenie się i nauczanie przy pomocy telefonu komórkowego.

Spróbuj czegoś nowego. Użyj telefonów komórkowych jako kreatywnej metody uczenia się i nauczania. Jeśli nie wszyscy uczniowie w klasie mają telefon komórkowy, utwórz grupy z jednym urządzeniem przypadającym na grupę.

8. Poważne potraktowanie cyberprzemocy.

Bacznie obserwuj dynamikę grupy w klasie. Nie lekceważ przypadków cyberprzemocy.

Wspieraj poszkodowanych i staraj się promować zrozumienie tej kwestii w szkole.

9. Świecenie przykładem.

Upewnij się, że to, jak sam(a) postępujesz z telefonem jest zgodne z tym, czego oczekujesz od swoich uczniów. Jeśli sam(a) przestrzegasz postanowień umowy, bardziej prawdopodobne jest, że uczniowie zrobią to samo. Jeśli sam(a) korzystasz z telefonu w czasie prowadzonej przez siebie lekcji, nie dziw się że Twoi uczniowie robia poczas zajęć dokładnie to samo.

10. Nie zapomnij: możliwości i zastosowania telefonów komórkowych znacznie przewyższają zagrożenia!

Telefon komórkowy jest doskonałym środkiem komunikacji i spełnia wiele przydatnych funkcji.

Zachęć uczniów do świadomego korzystania z telefonów komórkowych i zbadania ich całego pozytywnego potencjału.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo