Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

       Informujemy rodziców o możliwości uzyskania w roku szkolnym 2014/2015 stypendium szkolnego, które przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać

od 18 sierpnia do 15 września 2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /Bełżyce, ul. Fabryczna 2b, pokój nr 5, III piętro/.

Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje nt. stypendium szkolnego.

Pedagog szkolny

                                                                                                                                                        Bożena Watras

 

Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia 15 wrześniu 2014 r, w pok.-nr 5. Iii piętro ul. Fabryczna 2b, 24 -200 Bełżyce.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bełżyce znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 456,00 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 250,00 zł. z ha przeliczeniowego. Przy wnioskach składanych w sierpniu wnioskodawcy przedstawiają zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w miesiącu lipcu, natomiast przy wnioskach złożonych we wrześniu, bierze się pod uwagę dochód uzyskany w sierpniu.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki, zeszyty.
 2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne.
 3. Tornister, plecak szkolny (raz na rok).
 4. Obuwie sportowe i strój na w-f (raz na semestr)
 5. Piórnik, artykuły papiernicze i przybory szkolne ( np. Bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki. kalkulatory, bibuła, brystol, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca. papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modełina itp.)
 6. Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne i encyklopedie.
 7. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, urządzenia peryferyjne.
 8. Basen (strój kąpielowy, klapki).
 9. Wycieczki szkolne udokumentowane zaświadczeniem ze szkoły).
 10. Zajęcia dodatkowe (sportowe, językowe., muzyczne itp.).
 11. Korepetycje (udokumentowane fakturami).
 12. Czesne, opłaty za internat, bursę.
 13. Bilety miesięczne imienne ( w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
 14. Biurko, krzesło do biurka

Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. Buty, odzież itp. Miały adnotację "sportowe". W przypadku zakupów na raty będą uwzględnione tylko zapłacone raty.

 

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązują faktury za:

 • zakup podręczników - od lipca 2014 r.
 • pozostałe materiały szkolne - od sierpnia 2014 r.
 • abonament internetowy - od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo