Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie, propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej . Jednym z bardzo ważnych obszarów działań UNICEF jest edukacja i kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na temat praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci. Szkoły należące do Klubu uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, organizują działania na terenie własnej szkoły, korzystając z materiałów dydaktycznych UNICEF dotyczących szeroko rozumianych praw dziecka. Zawsze inicjatywom przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Nasza obecność w Klubie Szkół UNICEF to naprawdę dobry pomysł, biorąc pod uwagę aktywną działalność naszych uczniów w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie Szkolnym, ZHP oraz wielu innych organizacjach szkolnych!!!

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo