Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

      Od trzech lat Szkoła Podstawowa nr 1 uczestniczy w projekcie „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Jest to jeden z projektów na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. W ramach jego realizacji podejmowaliśmy następujące działania:

  • prowadzenie z uczniami kl. I - VI zajęć edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie
  • przeprowadzanie prelekcji dla rodziców nt. uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu oraz odpowiedzialności prawnej w przypadku stosowania cyberprzemocy
  • prowadzenie kampanii informacyjnej dla uczniów i rodziców poprzez: zamieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły, wykonywanie gazetek i ulotek
  • przeprowadzanie konkursów wśród dzieci i młodzieży.

W podejmowanych działaniach pomagały nam materiały edukacyjne udostępnione przez fundację.

W tym roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Główne cele Koalicji:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń w Internecie
  • wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa
  • nagłaśnianie problemów związanych z zagrożeniami internetowymi i wspólne poszukiwanie rozwiązań
  • współpraca przy realizacji inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa Internautów
  • dystrybucja informacji o działaniach podejmowanych w Polsce i Europie w ramach SIAP

Więcej na http://www.saferinternet.pl/pl/o-okbdi

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo