Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Uczniowie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach będą realizować kolejny program edukacyjny.
Program „Czyste powietrze wokół nas” jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów.
Założenia programu
•    Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
•    Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu
•    Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
•    Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
•    Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
Struktura programu
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
•    Wycieczka.
•    Co i dlaczego dymi.
•    Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
•    Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
•    Jak unikać dymu papierosowego?
Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.
Metodyka programu
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji
zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo