Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” realizowany jest w naszej szkole od listopada wśród uczniów klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych, ich rodziców i opiekunów.
Dobry start szkolny ma ogromne znaczenie dla dalszej edukacji. Dziecko pozytywnie nastawione do nauki chętniej będzie uczyło się i cieszyło z każdej nowej informacji. Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym, stąd też nasza obecność w tym programie.

Cel główny programu
•    Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci
rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów.
Cele szczegółowe
•    Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.
•    Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci.
•    Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.
Treści programowe
•    Higiena osobista,
•    I i II śniadanie,
•    Bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole,
•    Ruch na świeżym powietrzu,
•    Unikanie dymu tytoniowego i inne zagadnienia, w miarę potrzeb

 


Bożena Watras – pedagog szkolny

 

 

 

 

 

http://wsseopole.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseopole/userfiles/md_logo.jpg

Program edukacyjny "Moje dziecko idzie do szkoły"

 

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” realizowany jest w naszej szkole od listopada wśród uczniów klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych, ich rodziców i opiekunów.

 

Dobry start szkolny ma ogromne znaczenie dla dalszej edukacji. Dziecko pozytywnie nastawione do nauki chętniej będzie uczyło się i cieszyło z każdej nowej informacji. Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić. Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka i jego rodziców momentem niezmiernie ważnym i trudnym, stąd też nasza obecność w tym programie.

Cel główny programu

·         Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci

rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów.

Cele szczegółowe

·         Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia.

·         Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych dzieci.

·         Przekonanie rodziców o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych

w szkole i w domu.

Treści programowe 

·         Higiena osobista,

·         I i II śniadanie,

·         Bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole,

·         Ruch na świeżym powietrzu,

·         Unikanie dymu tytoniowego i inne zagadnienia, w miarę potrzeb

 

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo