Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2015, który obchodzić będziemy 10 lutego.

Wydarzenie to odbędzie się w Polsce po raz jedenasty. Wszystkie działania podejmowane

w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Z tej okazji zapraszam uczniów kl. I – III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach

do udziału w konkursie plastycznym na plakat lub zakładkę do książki:

„Razem tworzymy bezpieczny Internet”.

 Regulamin konkursu

„Razem tworzymy lepszy Internet"

1. Cele konkursu

• popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

2. Warunki konkursu

• prace indywidualne, z dołączoną metryczką autora /imię, nazwisko, klasa/
• plakat wykonany techniką dowolną, o formacie co najmniej A3
• zakładka wykonana techniką dowolną, o wymiarach 9 cm x 20 cm
• na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI
• tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Razem tworzymy lepszy Internet".
• prace należy składać do wychowawcy lub pedagoga szkoły podstawowej do 16. 01. 2015 r.

3. Kryteria oceny prac

Komisja w składzie:  nauczyciel informatyki, plastyki oraz pedagog szkolny w dniu 21 stycznia 2015 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym w dniu 30 stycznia 2015 r.

4. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Osoby nadsyłające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Życzę Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy.
   

                   
Organizator
Bożena Watras – pedagog szkolny

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo