Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Agresją nazywamy zachowanie zwrócone przeciw innym osobom (również przeciw sobie samemu)

i przedmiotom oraz działanie na ich szkodę. Agresja może przybierać formy fizyczne i psychiczne.

Przykładem agresji słownej jest:

 • ubliżanie
 • przezywanie
 • wyśmiewanie
 • grożenie
 • ośmieszanie
 • plotkowanie
 • szantaż
 • obrażanie

Jej konsekwencje to: poczucie zagrożenia, odrzucenie, wyizolowanie drugiej osoby

z grupy.

Agresja fizyczna to fizyczny atak na drugą osobę lub jej własność. Przybiera najczęściej formę bezpośrednią, czyli taką, kiedy dochodzi do fizycznego kontaktu agresora z ofiarą, np. w postaci bicia, kopania, plucia, popychania, zadawania ran, wymuszania pieniędzy itp.

Z agresją instrumentalną mamy do czynienia wtedy, gdy agresor chce coś zdobyć lub osiągnąć jakiś cel.

Agresja emocjonalna występuje w wyniku przeżywanego lęku lub złości. Nie tylko

w życiu, ale przede wszystkim na terenie szkoły mamy do czynienia z agresją czynną

i bierną. Obie postacie niosą ze sobą jednakowy ładunek wrogości i są atakiem na człowieka.

Czynną agresję bardzo łatwo zidentyfikować, bowiem nie można jej ukryć i z reguły bywa głośna, a co najmniej widoczna.

Jej zewnętrzne oznaki to:

 • krzyki,
 • oskarżenia,
 • złośliwości,
 • szyderstwa, groźby,
 • przemoc fizyczna.

 

Czynna agresja jest próba ochrony samego siebie (w sensie poczucia własnej wartości, własnych potrzeb, przekonań czy stanu posiadania). Wyrasta często z głębokiego poczucia braku bezpieczeństwa.

 

Bierna agresja to próba manipulacji drugą osobą, dokuczenia jej lub zranienia bez ryzykowania otwartego konfliktu.

 

Przybiera różne formy:

 • nie odzywanie się (naburmuszona mina),
 • obrażanie się, tzw. techniki zwlekania, czyli lenistwo, spóźnianie się, nie przyznawanie się do gniewu; jest to widoczne w sytuacjach, kiedy stwierdzeniom typu – „ Nic mi nie jest” - towarzyszy mowa ciała wyrażająca zupełnie coś innego,
 • ignorowanie rozmówcy,
 • cios w plecy, czyli rozpuszczanie plotek,
 • sabotowanie danej osoby przy jednoczesnym unikaniu bezpośredniej konfrontacji.

Zachowania agresywne  przybierają formę bójek, znęcania się nad słabszym, mściwości przejawianej w stosunku do kolegów. Agresywność przyjmuje także formę czynów chuligańskich, niszczenia sprzętu szkolnego, czy też uszkodzenia ciała powodującego trwałe kalectwo.

JAK RADZIĆ SOBIE W PRZYPADKU PRZEŚLADOWANIA - wskazówki dla ucznia:

 

Przemoc to nie tylko popychanie i bicie. Jesteś ofiarą przemocy także wtedy, gdy:

 • jesteś przezywany, ośmieszany przez obraźliwe słowa, gesty, rysunki, publikacje;
 • ktoś niszczy, zabiera lub kradnie twoją własność;
 • dostajesz obraźliwe listy, sms-y, telefony;
 • ktoś grozi zrobieniem Ci krzywdy lub wyrządzeniem innej szkody;
 • ktoś najczęściej złośliwie komentuje Twój wygląd, pochodzenie, status materialny, sytuację rodzinną, stopnie w szkole, wady fizyczne lub problemy ze zdrowiem, itp.

 

Co możesz zrobić?

Prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz. Koniecznie poinformuj o przykrych zdarzeniach rodziców, nauczyciela, przyjaciela. W szkole zawsze jest Twój wychowawca, który powinien wiedzieć, jeśli dzieje się coś złego. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub pracownika szkoły, to porozmawiaj z wybraną przez Ciebie osobą. Masz prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie.


Jak sobie radzić z prześladowaniem?

 

 • Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznych miejscach w szkole, w towarzystwie kolegów i nauczycieli. Sprawcy nie lubią świadków.
 • Jeśli spotka Cię coś złego w szkole natychmiast poinformuj o tym nauczycieli i rodziców.
 • W trudnej sytuacji zawsze proś o pomoc i wsparcie, nie obawiaj się prosić o pomoc postronnych osób.
 • W kontakcie ze sprawcami przemocy zachowuj się pewnie i spokojnie, nie prowokuj ich. Powiedz jasno i wprost, że nie życzysz sobie takiego traktowania. Staraj się przede wszystkim spokojnie opuścić to miejsce tak szybko, jak to jest możliwe.
 • Jeśli sprawcy Ci grożą lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić, zastosuj technikę „zdartej płyty”, powtarzając przez cały czas jedno zdanie.
 • Na przezwiska możesz reagować za pomocą zdania, które ma pokazać, że to Cię nie dotyka, np. „możesz tak uważać”.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo