Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy oboje rodzice (rodzic będący jedynym opiekunem) wyjeżdżają za granicę, a dzieci pozostawiają pod nieformalną opieką kogoś z rodziny. Osoba ta nie posiada jednak prawa opieki nad dzieckiem i nie może decydować w sprawie dziecka oraz podejmować decyzji wiążących np. wyjazd na wycieczkę klasową, badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej, wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu. To powoduje, że dziecko nie będzie mogło korzystać z praw i przywilejów mu przysługujących z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej (brak opiekuna w kraju, pod którego pieczą pozostaje dziecko).

Z tego też powodu rodzice (rodzic) muszą koniecznie przed wyjazdem za granicę :

1.Porozmawiać z dzieckiem, wyjaśniając powód wyjazdu, ustalić formy kontaktowania się z dzieckiem, nazwać swoje obawy i nadzieje oraz wysłuchać nadziei i obaw dziecka;

2.Powiadomić wychowawcę (pedagoga szkolnego) o planach związanych z wyjazdem i ustaleniach poczynionych w zakresie nauki i zachowania ucznia – wychowawca (pedagog szkolny) wskaże czynności i okoliczności niezbędne dla zapewnienia dziecku korzystnej dla niego sytuacji prawnej;

3.Dokonać wyboru jednej z trzech możliwości:


I - Złożenie przez rodzica, zanim wyjedzie za granicę wniosku do sądu rodzinnego

o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę

(np. babcię, ciocię, siostrę) lub ustanowienie pełnomocnictwa notarialnego;


II - Złożenie do sądu wniosku przez osobę, która jest faktycznym opiekunem dziecka

o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodziców/rodzica za granicę opiekunem prawnym dziecka;


III - Podanie przez rodzica wyjeżdżającego lub przebywającego za granicą adresu doręczeń w kraju.

W przypadku, kiedy w szkole istnieje konieczność podjęcia przez rodzica decyzji dotyczącej dziecka (zagrożone dobro dziecka w jakiejkolwiek sferze: dydaktycznej, zdrowotnej, wychowawczej) i nie będzie możliwości skontaktowania się z nim, bo będzie przebywał za granicą, a uzyskane dane będą świadczyć o nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, wówczas szkoła ma prawny obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny ( art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Pedagog szkolny – Bożena Watras

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo