Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Projekt jest inicjatywą Fundacji Solidarności Obywatelskiej przy współpracy

z Lubelskim Kuratorem Oświaty i jest adresowany do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Projekt „Szkoła Dobrze Wychowana” skupia się na opracowaniu i wyposażeniu zainteresowane szkoły w scenariusze godzin wychowawczych, które odpowiadałyby współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. Przygotowanie scenariuszy to nie jedyne działania, jakie podejmowane są

w ramach projektu – tak jak aktywizowani są nauczyciele, tak też projekt ma wpływ na młodzież poprzez organizację dedykowanych konkursów i podobnych temu akcji.

Inicjatywę „Szkoła Dobrze Wychowana”wspierają:
* Kurier Lubelski 
* Radio Lublin
* Portal Edukacja Internet Dialog

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo