Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Wśród uczniów kl. IV – VI realizowany jest program profilaktyczny „Agresji i przemocy mówimy NIE!”. Został on zatwierdzony przez radę pedagogiczną i uzyskał aprobatę rodziców. Program ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji emocjonalnych, społecznych i moralnych oraz ochronę ich przed zagrożeniami rozwoju. Jest realizowany w ramach godzin wychowawczych przez wychowawców oraz pedagoga szkolnego. 

Z agresją wśród dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach spotykamy się bardzo często. Nie jesteśmy w stanie całkowicie jej wyeliminować z naszego życia. Możemy jednak nauczyć się tonować to zjawisko i skierować je w takie sfery aktywności uczniów, aby nie prowadziło ono do przemocy. Niniejszy program ma w tym pomóc. Skierowany jest do nauczycieli i uczniów drugiego etapu kształcenia. Pełni funkcję wspierającą program wychowawczy szkoły, który zakłada, że uczeń potrafi:

  • dokonywać konstruktywnej samooceny
  • działać zespołowo
  • brać odpowiedzialność za siebie jako jednostkę i członka grupy
  • dostrzegać swoje związki z innymi ludźmi
  • stosować zachowania asertywne
  • być tolerancyjnym dla cudzej „inności” i nie poddawać się presji grupy subkulturowej
  • rozwijać wewnętrzną niezależność i integralność
  • budować własny system wartości

Tematyka zajęć:

1, 2. Jaki naprawdę jestem? Moje mocne i słabe strony.

3. Ratunku konflikt! Jak się zachować?

4. Jedna sytuacja – różne typy zachowań. A ja? Co bym zrobił?

5. Przemoc i agresja – czy znaczy to samo?

6. Co wywołuje agresję?

7, 8. Jak sobie radzić z agresją i przemocą.

9. Podsumowanie. Potrafię walczyć z agresją!

Bożena Watras – pedagog szkolny

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo