Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

               W roku szkolnym   2016/2017  uczniowie kl. I „a” Szkoły  Podstawowej nr 1 w Bełżycach   realizowali VIII edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.  Z wielkim zapałem i satysfakcją wypełniały książeczki otrzymane od organizatorów.  Kubuś Puchatek „uczył” dzieci,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  „Przypomniał” o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  „Poruszył”  też zagadnienia dotyczące rozsądnego  i bezpiecznego korzystania z Internetu. W działaniach dla bezpieczeństwa naszych uczniów wspomagali nas pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach oraz ratownicy Lubelskiego Oddziału PCK podczas pogadanek i warsztatów z uczniami.

W wyniku podjętych działań zdobyliśmy Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

W działania związane z realizacją programu zaangażowani byli również rodzice, którzy otrzymali broszury informacyjne podczas spotkania z wychowawcą. Program wspomagał kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

ak bez puch

Wychowawca kl. I „a” – Agata Ćwiklińska

Koordynator programu – Bożena Watras

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo