Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

                   Zakończyliśmy udział w trwającym siedem miesięcy Ogólnopolskim Programie „Bezpiecznie Tu i Tam”, którego głównym celem było promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w sieci wśród dzieci i młodzieży.

Treści programowe realizowali uczniowie kl. I – VI, a jego elementy nie były też obce uczniom oddziałów przedszkolnych. Warto w tym miejscu nadmienić, że w akcji wzięło udział ponad 108 tysięcy uczniów i nauczycieli z 403 szkół podstawowych z całej Polski oraz rodzice uczniów.
Program realizowany był w naszej szkole poprzez zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

/w ramach zajęć komputerowych i wychowawczych/, wrześniowe spotkania z rodzicami, konkursy tematyczne (literacki, plastyczny, multimedialny), inicjatywę „Dzień Bezpiecznego Internetu” – w tym występ uczniów kl. VI „c” w programie TVP Lublin „Poranek między Wisłą

i Bugiem”, a także przystąpienie szkoły do projektu „Cyfrowobezpieczni”. Nieodłącznym elementem działań był uruchomiony kurs internetowy dla rodziców dostępny pod adresem fundacja.orange.pl/kurs, umożliwiający rodzicom wzmacnianie kompetencji cyfrowych. 

Treści zrealizowane w kl. I – III

 1. Internet jest cudownym wynalazkiem

/Ustalenie wiedzy dzieci na temat pozytywów, jak i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu/

 1. Nadużywanie Internetu

/Jakie mogą być konsekwencje dla zdrowia, jeżeli zbyt wiele czasu będziemy poświęcać na zabawę przy komputerze, konsoli, tablecie czy telefonie?/

 1. Treści w sieci

/dobre i złe treści w Internecie, ulubione gry i strony internetowe; prezentacja portali takich jak Sieciaki.pl i stronki BeST; stworzenie listy ciekawych i bezpiecznych miejsc online, które odwiedzają uczniowie/

 1. Ostrożni w świecie online - internetowe znajomości

/Zwrócenie uwagi, że komunikatory, czaty czy portale społecznościowe są aktywnościami dla dzieci w wieku powyżej 13 r.ż. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z zawierania znajomości online. Omówienie niebezpieczeństw, związanych z podawaniem w sieci danych osobowych/

 1. Niewłaściwe zachowania w sieci

/Co robić w sytuacji niewłaściwych zachowań innych internautów? Przekazanie dzieciom informacji o sposobie reagowania w sytuacji zagrożenia, a także gdy są świadkami krzywdy innych. Zwrócenie uwagi na konieczność rozmowy z rodzicem/opiekunem lub nauczycielem. Rozmowa na temat kodeksu zachowań, który powinien obowiązywać w Internecie/

 1. Jak bezpiecznie korzystać z gier i zabaw umieszczonych w sieci?

/Zapoznanie dzieci z ryzykiem związanym z pobieraniem gier czy aplikacji z Internetu, a także zwrócenie uwagi na konieczność omawiania z rodzicami każdej aktywności w sieci. Rozmowa z uczniami na temat zakupów dokonywanych w Internecie przez znajomych i rodziców/

 1. Jak bezpiecznie korzystać z gier i zabaw umieszczonych w sieci?

/Podsumowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Stworzenie klasowego kontraktu korzystania z nowoczesnych technologii. Podsumowanie akcji i utrwalenie zdobytych informacji/

Treści zrealizowane w kl. IV – VI

 1. Jak wyrażać emocje w sieci?

/Przygotowanie odpowiedzi na pytania: Czy Internet ma tylko dobre strony? Czy w Internecie obowiązują jakieś zasady? Jakie zasady postępowania dzieci znają z codziennego życia? Czy te zasady można stosować również korzystając z Internetu? Podkreślenie uniwersalności pewnych fundamentalnych wartości i reguł/

 1. Kultura w Internecie obowiązuje.

/Wprowadzenie pojęcia godności i netykiety, szacunek w Internecie. Problematyka mediów społecznościowych, czatów - zarówno w kontekście kontaktów i relacji z innymi użytkownikami sieci, jak i dbałości o własny wizerunek online/

 1. Szanuj innych użytkowników Internetu.

/Rozmowa o hejcie i cyberprzemocy, jak poradzić sobie z tymi zjawiskami? Jak się zachować, gdy jesteśmy obiektem lub świadkiem przemocy - gdzie i komu to zgłosić? Konieczność kontaktu z rodzicem/opiekunem i nauczycielem, telefon zaufania 116 111/

 1. Jak kupować w sieci?

/Jak rozważnie kupować w Internecie? Zasady bezpiecznego pobierania plików i korzystania z treści w Internecie. Dane jako waluta. Zasady właściwego zabezpieczenia sprzętu, z dostępem do Internetu./

 1. Jak korzystać z bogactwa Internetu?

/Zaprezentowanie pojęcia autorstwa, praw autorskich i licencji oraz wprowadzenie terminu „domena publiczna”. Dlaczego niektóre materiały mogą być przez nas wykorzystywane i zmieniane, a inne nie? Rozmowa dotycząca zasad korzystania ze źródeł dostępnych w Internecie. Omówienie pojęcia plagiatu w pracach domowych/

 1. Razem bezpieczni w Internecie - Dzień Bezpiecznego Internetu

/Szkodliwe treści w Internecie oraz miejsca, które w sieci warto odwiedzać. Prezentacja ulubionych portali, gier i aktywności online. Przedstawienie bezpiecznych portali: Sieciaki i bezpiecznych stron BeSt. Omówienie zagadnienia nadużywania Internetu, przyczyny zjawiska. Jak zachować równowagę w działaniach online i offline?

 1. Internet jest super!

/Za co lubimy Internet? Dobre strony Internetu. Przypomnienie i podsumowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów od rozpoczęcia programu Bezpiecznie Tu i Tam/

Aby usprawnić dokumentowanie realizacji działań konkursowych oraz komunikację z autorami programu, korzystaliśmy ze specjalnie dedykowanej platformy z materiałami edukacyjnymi. Za jej pośrednictwem zgłaszaliśmy też prace uczniów przygotowane w ramach w poszczególnych zadań konkursowych:

 • „Rywalizacja na słowa”
 • „Rywalizacja na obrazy”
 • „Rywalizacja na media”. 

Dziękujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom za aktywność w działaniach prowadzonych

w ramach programu. Jesteśmy przekonani, że wzmocniliśmy kompetencje cyfrowe naszych uczniów w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa online i mądrego korzystania z nowych technologii.

Wychowawcy klas 0 – VI

Nauczyciele zajęć komputerowych w kl. IV – VI

Koordynator - pedagog szkolny

bezpiecznie tu i tam 2017

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo