Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Dlaczego realizowaliśmy program antynikotynowy w oddziałach przedszkolnych?

Z uwagi na to, że dzieci są świadkami palenia tytoniu przez starszych kolegów, rodzeństwo, często również rodziców i dziadków, edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie jest niezwykle szkodliwe i oznacza między innymi:
• zmniejszoną gotowość szkolną, 
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 
• zaburzenia zachowania dziecka, 
• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, 
• zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu; 
Do podstawowych metod wychowania antynikotynowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka.

Zrealizowane cele

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego),
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program skierowany był nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców, a jego głównym celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Przed wdrożeniem programu, nauczyciele oddziałów przedszkolnych brali udział w szkoleniu prowadzonym przez edukatorów PSS - E w Lublinie dotyczące sposobów realizacji programu. 
Program „Czyste powietrze wokół nas” uzyskał pełną akceptację rodziców naszych uczniów.
Realizowany był podczas 5 zajęć warsztatowych z dziećmi:

 • ,,Wycieczka po okolicy przedszkola” 
 • „Co i dlaczego dymi?”
 • „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
 • „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” 
 • ,,Jak unikać dymu papierosowego?”


Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Wykonywały prace plastyczne i ulotki na temat szkodliwości dymu tytoniowego, które eksponowane były zarówno w pracowni jak i w holu szkoły. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programowych , zorganizowany został kącik informacyjny dla rodziców w formie plakatów na temat szkodliwości palenia papierosów. 

Dzieci wzięły również udział w spotkaniu z pracownikami PSS – E w Lublinie, podczas którego dowiedziały się o szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia oraz wyglądu zębów i higieny jamy ustnej.
Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących. W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.
Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych
Zajęciom towarzyszyła sylweta dinozaura „Dinusia”, która pomagała dzieciom w rozwiązywaniu stawianych zadań problemowych, uczyła współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt końcowy. 

Przeprowadzona poprzez obserwacje i rozmowy ewaluacja programu pozwala stwierdzić, że zajęcia przyniosły oczekiwane efekty:

 • wzrost kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy,
 • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej,
 • zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego,
 • podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji,

realizatorzy – wychowawcy oddziałów przedszkolnych 0 „a” i 0 „b”

koordynator – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo