Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

        

     Ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” opracowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, realizowany jest w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym przez klasy   0 – III w dwóch kategoriach: kl. 0 – I oraz kl. II – III. Powstał  w trosce o zdrowie młodego pokolenia, w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 

Cele projektu:

 • wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu

i produktów dla zdrowia szkodliwych 

 • uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości
 • podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej
 • kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny

i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Cały projekt podzielony był na trzy sezony – jesienny, zimowy i wiosenny. Poszczególne etapy były realizowane w następujących terminach:  

 • Etap I – jesienny – od IX 2016 roku do I 2017 roku
 • Etap II – zimowy – od I do IV 2017 roku
 • Etap III – wiosenny od III do VI 2017 roku

 

Zadania zrealizowane w kategoriach klasowych

L. P.

ETAP

ZADANIA

KLASY 0 - I

1.

JESIENNY

LEKCJA: Poznajemy owoce i warzywa             

KONKURS: Plakat zachęcający do zrezygnowania ze słodyczy

KONKURS: Strefa aktywności – najciekawsze propozycje zabaw na świeżym powietrzu

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Kolorowy talerz

LEKCJA: Stawiam na śniadanie              

KONKURS: Najlepszy rysunek śniadania

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Planowanie posiłków – zasady i błędy

2.

ZIMOWY

LEKCJA: Źródło życia i zdrowia - woda!           

KONKURS: Stwórz postać WODOLUBKA

KONKURS: Teatrzyk warzyw i owoców

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Twoje własne H2O

3.

WIOSENNY

LEKCJA: Zostań sportowym asem       

KONKURS: Strefa aktywności - stwórzcie własną grę zespołową

KONKURS: Klasowy ogródek ziołowy

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Wychowanie fizyczne – ważna lekcja

LEKCJA: Piramida zdrowia pierwszoklasisty 

KONKURS: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Nowa Piramida Zdrowia

KLASY II - III

1.

JESIENNY

LEKCJA: Warzywa i owoce na co dzień i od święta     

KONKURS: Klasowe pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy

KONKURS: Strefa aktywności – zabawy na świeżym powietrzu

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Kolorowy talerz

LEKCJA: Dbam o to, co jem i jak spędzam czas             

KONKURS: Najlepszy zestaw na drugie śniadanie

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Planowanie posiłków – zasady i błędy

2.

ZIMOWY

LEKCJA: Źródło życia i zdrowia – woda!          

KONKURS: Stwórz postać WODOLUBKA

KONKURS: Teatrzyk warzyw i owoców

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA ZRODWIA: Twoje własne H2O

3.

WIOSENNY

LEKCJA: Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej Planety    

KONKURS: Strefa aktywności - stwórzcie własną grę zespołową

KOKURS: Klasowy ogródek ziołowy

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Wychowanie fizyczne – ważna lekcja

LEKCJA: Co powinny jeść dzieci? Piramida Zdrowia  

KONURS: Gra planszowa o Piramidzie Zdrowia

PROMOCJA podjętych działań w szkole

FORUM DLA RODZICÓW: Nowa Piramida Zdrowia

Każdy z tych etapów zbudowany był wokół tematu przewodniego, stanowił logiczną całość

i był oparty na podobnej strukturze, której stałe elementy to: zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja zdobytej wiedzy Forum dla Rodziców. Do wszystkich lekcji opracowane były szczegółowe scenariusze i potrzebne na zajęcia pomoce dydaktyczne – plansze, modele, prezentacje – większość do pobrania ze strony projektu, tak aby w jak największym stopniu ułatwić nauczycielom realizację projektu.

Zespoły klasowe przybierały podczas rejestracji do programu swoje własne nazwy, pod którymi można je znaleźć w klasyfikacji konkursowej:

 • 0 „a” – Orły z zerówki
 • 0 „b” – Zerówka na medal
 • I „a” – Apples
 • II „a” – Groszek
 • II „b” – Arbuzy
 • II „c” – Bakłażanki
 • II „d” – Fasolinki
 • II „e” – Truskaweczki 25
 • III „a” – Złociste słoneczniki
 • III „b” – Boberki
 • III „c” – Oliwki
 • III „d” – Marsjanie

Podczas zajęć, prelekcji, wystaw i konkursów uczniowie zdobyli wiele nowych wiadomości, którymi dzielili się ze swoimi kolegami i koleżankami w szkole. Wykonali piramidę żywieniową i kolorowe prace przedstawiające ich ulubione owoce. Plakaty zostały zaprezentowane w formie wystawy dla wszystkich uczniów i wzbudziły duże zainteresowanie. Uczniowie biorący udział w projekcie, chętnie opowiadali o zadaniach, które wykonywali , dzielili się z innymi zdobytą wiedzą. Wszystkie działania uczniów oraz artykuły na temat zdrowego stylu życia publikowane były na stronie internetowej szkoły w zakładce Programy ® Zdrowo jem, więcej wiem.

Forum dla Rodziców to spotkania z rodzicami, które odbywały się w trakcie wywiadówek. Na spotkanie z rodzicami nauczyciele przygotowywali prezentacje zawierające relacje z działań w ramach projektu. Nauczyciele zachęcali również rodziców do zaangażowania się w realizację projektu, a także wspieranie dzieci w trakcie realizacji podjętych zadań. Na stronie www.aktywniepozdrowie.pl rodzice znajdowali wiele ciekawych artykułów i przepisów na smakowite dania.

Całoroczna praca w ramach projektu wymagała od nauczycieli zastosowania atrakcyjnych form i metod, ale przyniosła oczekiwane efekty:

 • obserwujemy u dzieci postawy prozdrowotne, wdrażanie w codzienne życie zasad zdrowego odżywiania
 • uczniowie prezentują duży zasób wiedzy na temat produktów służących zdrowiu

i produktów dla zdrowia szkodliwych 

 • widzą związek pomiędzy żywieniem i aktywnością fizyczną a występowaniem wielu chorób i dysfunkcji organizmu
 • rodzice mają świadomość, że są najważniejszymi osobami, od których zależy całokształt stylu życia rodziny, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Realizatorzy – wychowawcy klas 0 – III

Koordynator – pedagog szkolny

W ramach realizacji projektu ,,Zdrowo jem, więcej wiem” uczniowie klasy II ,,d” przygotowali przedstawienie pt. ,,Witaminki”. W ten sposób podsumowali wiadomości zdobyte w obszarze zdrowego żywienia. Dzieci wiedzą w jakich produktach należy szukać poszczególnych witamin . Rozumieją potrzebę spożywania pięć razy dziennie owoców i warzyw oraz picia dużej ilości wody z cytryną. Swoją wiedzą podzielili się z rówieśnikami oraz rodzicami, których zaprosili na przedstawienie. Występ zakończył konkurs zagadek, którego nagrodami były soczyste jabłuszka.

Zdjęcia>>

                                                                             Wychowawca kl. II „d” Elżbieta Gontarczyk

Pierwszym z zadań tego etapu było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat wody.

W czasie ich trwania dzieci zostały zapoznane z wiadomościami dotyczącymi:

- wpływu wody  na ludzi oraz świat roślin i zwierząt;
- funkcji i znaczenia wody w organizmie człowieka;
- sposobów tracenia wody przez organizm;
- sposobów uzupełniania utraconej wody;
- wartości zdrowotnej tego życiodajnego płynu.

                Wprowadzeniem do lekcji były zajęcia plastyczne pt. „Magiczny strumień, czyli co się stanie, kiedy przez pustynię popłynie woda (jak zmieni się otoczenie)?”. Na wstępie przeprowadzona została krótka pogadanka na ten temat. Następnie dzieci poprzez pracę w grupach, wykorzystując różnorodne materiały plastyczne stworzyły wizualizację plastyczną terenów pustynnej rzeki. W trakcie pogadanki o roli i znaczeniu wody w organizmie człowieka, która była drugim punktem zajęć dzieci otrzymały odpowiednią porcję wiedzy na ten temat.

                Eksperyment polegający na przenoszeniu wody z miski do miski przy pomocy gąbki do kąpieli, był trzecim punktem zajęć. Wynikiem doświadczenia był ubytek wody w drugim naczyniu. Eksperyment uświadomił dzieciom stale zachodzący proces utraty wody przez organizm człowieka, w trakcie codziennego funkcjonowania. Sytuacje, w jakich nasz organizm traci życiodajny płyn były następnym tematem rozmowy.

                Drugi eksperyment to przygotowywanie wody smakowej. W trzech pojemnikach zostały przygotowane napoje z wykorzystaniem wody mineralnej, soku z cytryny, z pomarańczy i jabłkowego. Dzieci po skosztowaniu wszystkich wód smakowych wybierały te, które najbardziej im odpowiadały. W czasie przygotowywania napojów odbywały się rozmowy z uczniami na temat walorów powstałych wód smakowych.

                Ostatnią część zadaniową zajęć stanowiło porównanie składu napoju kolorowego
i składu wody mineralnej na podstawie lektury etykiet znajdujących się na butelkach.

W tym starciu zdecydowanie zwyciężyła woda mineralna. Znajdują się w niej składniki mineralne – makro- i mikroelementy. W napoju kolorowym natomiast – oprócz wody, soku i cukru uczniowie znaleźli różne barwniki, substancje zapachowe i smakowe (zarówno naturalne jak i sztuczne) oraz substancje konserwujące. Skład ten nie zachęca do ich picia.

                Podsumowanie zajęć i wspólne wyciąganie wniosków było ostatnim punktem zajęć dydaktycznych o wodzie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że: woda to najlepszy i najzdrowszy napój dla człowieka, jest źródłem nie tylko życia, lecz także zdrowia, gasi pragnienie i dostarcza składników mineralnych (m.in. magnez, wapń, sód, jod), które korzystnie oddziałują na nasz organizm. Wodę można wzbogacić naturalnymi witaminami, dodając do niej wyciśnięty sok z cytryny czy pomarańczy lub naturalny niesłodzony sok.

                Celem drugiego zadania było zaprojektowanie „Wodolubka”. Zadaniem konkursowym było wymyślenie i wykonanie maskotki, postaci zachęcającej do picia wody. Wodolubek, jak sama nazwa wskazuje, to postać, która wodę lubi, o zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia. Można było przygotować portret, plakat lub maskotkę. Uczniowie wykonywali „Wodolubka” z dowolnych materiałów i w dowolnej technice. Efektem działań były przepiękne prace. Następnie uczniowie prezentowali swoje Wodolubki w klasie i opisywali, jak z ich pomocą można zachęcić innych do picia wody.

                Po przeprowadzeniu lekcji „Źródło życia i zdrowia – woda!” i przeprowadzeniu konkursu „Zaprojektuj Wodolubka” uczniowie przystąpili do realizacji kolejnego zadania, jakim było wystawienie teatrzyku owoców i warzyw pt.: „Zdrowie ukryte w warzywach i owocach”. Dzieci wcieliły się w rolę warzyw takich jak: kalafior, pomidor, pieczarka, kapusta, ziemniak, pietruszka, oliwki, kukurydza, ogórek oraz owoców: borówki, czereśni, maliny, arbuza, banana, jabłka, gruszki, truskawki, wiśni, śliwki, mandarynki. Do pomocy przy wykonaniu tego przedsięwzięcia zostali włączeni również rodzice. Oni także robili sylwety warzyw i owoców, przygotowywali stroje i potrzebne rekwizyty. W dniu występu jako publiczność przybyli uczniowie klas „0” i II. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci występujące otrzymały gromkie brawa.

                Następnym etapem było przeprowadzenie akcji promocyjnej na rzecz picia wody niegazowanej wśród pozostałych uczniów w szkole. Zgodnie z założeniem projektu ,,Zdrowo jem, więcej wiem!" uczniowie klasy 3 „c” promowali wiedzę na temat warzyw i owoców. Dzieci częstowały warzywami i owocami, zachęcając w ten sposób do ich częstego spożywania. Rozdawały również ulotki przedstawiające zasady zdrowego odżywiania oraz wartości odżywcze owoców i warzyw. Kolejnym krokiem było zaproszenie klas do obejrzenia prac uczniów oraz gazetek przedstawiających wartości odżywcze i witaminy, jakie posiadają owoce i warzywa , a także zwrócenie uwagi jak ważne są w dobrze zbilansowanej diecie. Promocja zdrowia zakończyła się zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu. Było smacznie, wesoło i zdrowo!

Zdjęcia>>

Anna Marcewicz

Uczniowie klasy II ,,d” postanowili przywitać wiosnę w nietypowy sposób. Wybrali przygotowanie kanapek z zastosowaniem kolorowych warzyw. Starali się, aby były nie tylko smaczne i barwne, ale również zdrowe i pożywne. Samodzielnie wykonane drugie śniadanie bardzo smakowało wszystkim ,,małym kucharzom”.

Zdjęcia>>

Elżbieta Gontarczyk

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo