Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” realizowany był w roku szkolnym 2016/2017 w klasach piątych. Jest to program skorelowany ze szkolnym programem profilaktyki.

Celem głównym programu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

Cele szczegółowe to:

 1. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Program był realizowany poprzez różnorodne formy :

 • zajęcia warsztatowe przeprowadzone według gotowych scenariuszy
 • projekcje filmu
 • prelekcje, pogadanki, prezentacje prowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie
 • lekcje przyrody poświęcone konkretnym zagadnieniom związanym z realizacją programu
 • udział uczniów w ankiecie na temat palenia wśród przyjaciół i rodziny
 • wykonanie plakatów i prezentacji multimedialnych z zakresu profilaktyki antynikotynowej

Efektem realizacji programu jest przyswojenie przez uczniów wiedzy o tym, że:

 • nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,
 • palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
 • oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 • zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
 • wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
 • większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,
 • reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
 • dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
 • sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

koordynator - pedagog szkolny

realizatorzy – wychowawcy kl. V, nauczyciel przyrody

 1. 04. 2017 r. uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji programów profilaktycznych „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Bieg po zdrowie”.

Na początku uczniowie poznali historię pojawienia się nikotyny w Europie.

W dalszej kolejności dowiedzieli się, że:

 • nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest substancją uzależniającą,
 • palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
 • niebezpieczne jest uzależnienie się od nikotyny w przypadku młodych osób, szczególne tych przed osiemnastym rokiem życia,
 • zgubne są skutki palenia biernego, oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 • zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
 • większość dzieci, młodzieży i dorosłych jednak nie pali,
 • dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia poprzez zbudowanie w sobie postawy asertywnej,
 • sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społ

Dość istotnym punktem zajęć były informacje na temat szkodliwości e- papierosów.

Prelegentki wskazały kilka aspektów tego powszechnego niestety problemu społecznego:

 • zdrowotny (choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, nowotwory wielu narządów),
 • ekonomiczny (wysoki koszt palenia papierosów),
 • etyczny (narażanie swojego zdrowia i innych osób)
 • prawny (zakaz palenia papierosów w urzędach, zakładach pracy, miejscach publicznych).

TO FAKTY, NIE MITY…

Dym tytoniowy zawiera ponad 4 000 związków chemicznych, w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg środków toksycznych. Nie ustalono żadnego bezpiecznego poziomu narażenia na dym, ani też nic nie wskazuje na to, aby dalsze badania naukowe miały go określić. W 1993 roku środowiskowy dym tytoniowy został zaliczony do kategorii znanych czynników rakotwórczych u ludzi przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, w 2000 roku – przez amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych, a w 2002 roku – przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO IARC). Ponadto w 2000 roku rząd fiński, w 2001 roku rząd niemiecki, a w 2009 roku Rada UE zaliczyły go do kategorii czynników rakotwórczych w miejscu pracy.

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Bristolu przeciętny palacz żyje 10 lat krócej niż osoba niepaląca. Każdy papieros kosztuje 11 minut życia! Obliczono również, że przeciętny palacz od 17 do 71 roku życia wypala 311 688 papierosów.

Palenie tytoniu nie tylko naraża na utratę zdrowia, ale i pogarsza wygląd skóry. U palaczy wcześniej występują zmarszczki, opóźnia się gojenie ran oraz zaostrza się stan wielu schorzeń skóry (np. trądziku oraz łuszczycy). Palenie doprowadza również do przebarwienia i pokrycia kamieniem zębów, wystąpienia nieświeżego oddechu i żółcenia palców.

Zdjęcia>>

Bożena Watras – pedagog szkolny

palenie na nieInformacje dla rodziców, dzieci, młodzieży

W powietrzu, które wdychamy, znajduje się około 21% tlenu. Przebywamy jednak w różnej atmosferze i wiemy, że inne jest powietrze nad morzem, a inne w górach, inne na wsi i w dużym mieście. Zupełnie inaczej oddychamy po burzy, inaczej w sąsiedztwie dymiących kominów, czy zadymionym od papierosów pomieszczeniu. Co się dzieje, gdy wdychamy dym z papierosa?

 • Po pierwsze – wdychamy wtedy powietrze przez usta, omijając pierwszą linię ochrony dróg oddechowych jaką jest nos.
 • Po drugie – wdychamy wiele substancji chemicznych, które są szkodliwe dla naszego organizmu. Wśród tych substancji są bowiem smoła i nikotyna.

Organizm broni się, stąd pierwszą reakcją na zapalenie papierosa jest kaszel, a więc próba oczyszczenia płuc. Pierwsze palenie powoduje zawroty głowy, tętnienie w skroniach, a również nudności i wymioty, przynajmniej dopóki organizm nie przyzwyczai się do stałego zatruwania. Palacze częściej odczuwają zadyszkę, mają chrypkę. Rysy twarzy palaczy są ostrzejsze, cera zwiędła i szara, a zęby trudno jest doczyścić z tytoniowego nalotu. Substancje smoliste są przyczyną nieżytów i przewlekłego zapalenia gardła.

Nikotyna zawarta w tytoniu posiada właściwości uzależniające, podobnie jak alkohol i narkotyki. Człowiek uzależniony po 20-30 min. od zakończenia palenia zaczyna odczuwać głód nikotyny, gdyż jej stężenie we krwi spadło, trzeba więc zapalić następnego papierosa. Nikotyna powoduje wzrost ciśnienia krwi i zwiększenie uderzeń serca. Przede wszystkim jednak nikotyna uszkadza układ krążenia, stąd często nazywana jest trucizną serca i naczyń krwionośnych. Inną grupą chorób spowodowanych paleniem są nowotwory, zwłaszcza rak płuc, oskrzeli, przełyku i krtani.

Nie można wreszcie zapominać o skutkach biernego palenia (inaczej „palenia z drugiej ręki”). Sami tego możemy doświadczać, jeżeli nasi rodzice, krewni czy koledzy palą, zwłaszcza w zamkniętym pomieszczeniu.

SZANOWNI RODZICE!

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób nie budzi już żadnych wątpliwości!

Czy Twoje dziecko próbowało palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ!

 • Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
 • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych – do nałogowego palenia!
 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców pali – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Zazwyczaj dlatego, że palą koledzy
 • Z ciekowości
 • Demonstracja dorosłości i przezywanie buntu

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć „nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

Drogi Rodzicu Pamiętaj

Przykład jest najbardziej zaraźliwy!

Bożena Watras – pedagog szkolny

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie kl. V „a” i V „b” Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach są odbiorcami programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program ten realizowany jest w naszej szkole już od lat i na stałe zapisał się w działania profilaktyczne.

Cel główny programu 

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe programu

 • Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
 • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Struktura Programu

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych i realizowany jest na podczas zajęć wychowawczych:

1. Poznajmy się bliżej / uzasadnienie i wzmocnienie  postaw zobowiązujących do nie palenia/

2. Laboratorium ciała / ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu  i jego potrzeb/

3. Naucz się mówić „NIE” / przekazanie uczniom wiadomości o zachowaniach asertywnych/

4. Znajdź właściwe rozwiązanie /pokazanie sposobów radzenia sobie z problemami  oraz  uświadomienie mechanizmów konfliktu/

5. Uwierz w siebie / umacnianie poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego  myślenia/

Program realizowany jest w ścisłej współpracy z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.

https://www.wsse.rzeszow.pl/pliki/promocjazdrowia/znajdz_wlasciwe_rozwiazanie_druk.pdf

Bożena Watras – pedagog szkolny

Krystyna Weiss – wychowawca kl. V „a”

Katarzyna Wrońska - wychowawca kl. V „b”

9 marca uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez pracownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Lublinie w ramach realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Bożena Watras – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo