Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

29 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Akcja została przeprowadzona w związku z udziałem szkoły w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni.pl  Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. 

Akcja przebiegała zgodnie z przyjętym wcześniej przez dyrekcję szkoły, wychowawców oraz Edukatora harmonogramem. W ciągu dnia odbyły się spotkania Edukatora z dyrektorem szkoły, uczniami kl. IV – VI oraz nauczycielami,  połączone z prezentacją filmów  i omówieniem podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Uczniowie kl. II „a”, III „a” i IV „c” brali udział także w warsztatach na temat bezpieczeństwa w kontakcie z innymi użytkownikami Internetu, bezpieczeństwa własnego wizerunku i wiarygodności w sieci.

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zakończył się szkoleniem członków Rady Pedagogicznej. Dodatkowo Edukator przekazał plakaty, filmy i broszury na temat cyberbezpieczeństwa, adresowane do nauczycieli i rodziców. Przy okazji wszystkich tych spotkań uczniowie, nauczyciele oraz wychowawcy zapoznali się z zasobami portalu programu oraz całą gamą materiałów, których zadaniem jest wspomóc działania szkoły w zakresie budowania szkolnego cyberbezpieczeństwa.

Działania te uświadomiły uczestnikom akcji zarówno korzyści jak i zagrożenia oraz ryzyko wynikające z korzystania z narzędzi cyfrowych.

Działania związane z udziałem naszej szkoły w projekcie nie kończą się w bieżącym roku szkolnym, będą kontynuowane znów od września.

Koordynator – pedagog szkolny

 1. 10.00 – 10.30 – spotkanie realizatorów projektu  „Cyfrowobezpieczni” z  dyrektorem  Zespołu  Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
 2. 10.30 – 11.15 – warsztaty z uczniami kl. III „d” /MCI/
 3. 11.20 – 12.05 - warsztaty z uczniami kl. IV „c” /sala nr 21/
 4. 12.20 – 13.00 – spotkanie realizatorów projektu z uczniami  
 5. IV „a”,  IV „b”,  IV „c”,  V „a”,  V „b”,  VI „c” /sala gimnastyczna/
 6. 13.10 – 14.00 - warsztaty z uczniami kl. III „a” /sala nr 10/
 7. 14.10 – 14.40 - spotkanie realizatorów projektu z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 /MCI/

Bożena Watras – pedagog szkolny

Dlaczego taki projekt?

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa powstał po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

Wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym objętych jest 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych.

Elementy realizacji projektu:

 1. SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

/1 dzień edukacyjno-informacyjny poświęcony problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, który przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń.

W trakcie wydarzenia w szkole odbędą się spotkania:

 • edukatora z dyrektorem szkoły - przedstawienie oferty projektu, zaproszenie do udziału w konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! i do systemowej realizacji działań nim objętych
 • edukatora z uczniami i nauczycielami w auli szkolnej połączone z prezentacją filmu i prezentacją podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych)
 • 3 warsztaty z uczniami wybranych klas podczas lekcji - w trakcie warsztatów zostanie podjęta próba odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Każdy z warsztatów obejmuje m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową
 • edukatora z nauczycielami i dyrekcją podczas dedykowanego popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem filmu i przekazaniem broszur dla uczestników spotkania. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami, film do zaprezentowania rodzicom i broszury adresowane do rodziców, a także przeprowadzony instruktaż w zakresie poprowadzenia takich zajęć w trakcie „wywiadówki”.

Prowadzący: Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego

 KONKURS JESTEŚMY CYFROWOBEZPIECZNI!
(3 edycje), w którym konkurują szkoły z całego kraju, organizując oryginalne zajęcia o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Nagrodami są mobilne pracownie cyfrowe, obozy edukacyjne dla uczniów oraz udział szczególnie zaangażowanych nauczycieli w letnich Edukampach

III. PUNKT KONSULTACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

drogą elektroniczną i telefoniczną będzie można uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym – punkt działał będzie 5 dni w tygodniu od 9-15

 OGÓLNOPOLSKIE KONWENTY BEZPIECZNEJ SZKOŁY

(3 edycje: w październiku/listopadzie 2016, 2017 i 2018 r.) - dwudniowe spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli MEN, ekspertów tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i policji

SZKOLENIA DLA 2200 SZKOLNYCH MENTORÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

Nauczyciele zdobędą uporządkowaną wiedzę, która pomoże im w koordynacji działań na rzecz ich zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w macierzystych szkołach

PORTAL CYFROWOBEZPIECZNI.PL

platforma informacyjna, edukacyjna i promocyjna, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowanego do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach

VII. PAKIET MATERIAŁÓW

edukacyjnych, poradników, scenariuszy, kursów e-learnigowych, gier edukacyjnych i multimediów udostępnionych na otwartych licencjach nauczycielom, rodzicom i edukatorom

Bożena Watras – pedagog szkolny

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo