Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Nazwa programu

Główny cel

Koordynator programu

Okres realizacji

Czym kończy się ten program?

(np. certyfikat)

Erlebnisreise mit Deutsch /

Z niemieckim w drogę”

Organizator: Goethe –Institut i Lektor Klett

Promocja języka niemieckiego, niestandardowa nauka języka poprzez gry językowe, grafiki, plakaty i karty pracy.

Joanna Sieńko

Rok szk. 2017/2018

Pakiet do nauki języka niemieckiego - Box Erlebnisreise + Gadżety na promocję j. niemieckiego

Projekt „Our Little World” w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning

Wykorzystanie języka angielskiego do nawiązywania znajomości i współpracy uczniów i nauczycieli przy użyciu nowoczesnych technologii.

Urszula Pawłowska

Rok szk. 2017/2018

Certyfikat udziału w projekcie. (Po spełnieniu określonych warunków, możliwość uzyskania certyfikatu dla szkoły)

Lekcje z klasą” – projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci pod patronatem honorowym MEN

Rozwijanie kompetencji społecznych: uczniowie uczą się sprawnie komunikować, pracować zespołowo oraz dzielić zadaniami, aby wspólnie zrealizować cel.

Magdalena Snop

Rok szk. 2017/2018

certyfikat

Narodowy program rozwoju czytelnictwa -MEN

 

                                       Zakup nowości wydawniczych oraz promocja czytelnictwa

N-le bibliotekarze

Rok szk. 2017/18

Wyposażenie biblioteki w aktualności wydawnicze za kwotę 15.000zł.Sprawozdanie do organu prowadzącego.

 

Poczytajmy -Centrum Edukacji Obywatelskiej

                         Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

Alina Nizioł

Rok szk. 2017/2018

certyfikat

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

(organizator :Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie)

Kształtowanie postaw ekologicznych i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów .

Elżbieta Gontarczyk kl. 0-III

Alina Widelska- kl. IV-VII

Anna Wójtowicz – kl.II-III gimnazjum

Październik –grudzień 2017r.

Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Lublinie i UG w Bełżycach zadań z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie   4500 zł

Projekt „Odpal myślenie-nie wchodź w uzależnienie” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
i organizowany przy współudziale z KMP
w Lublinie

Zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie problematyki dopalaczy, narkotyków, poprzez realizację działań edukacyjno-informacyjnych.

Anna Dyguś - pedagog szkolny

Rok szk. 2017/2018

debata uczniowska
z udziałem zaproszonych specjalistów

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

- promocja zdrowego stylu życia,

- trwała zmiana nawyków żywieniowych,

- zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną podczas każdego dnia.

Anna Dyguś – pedagog szkolny

Rok szk. 2017/2018

Pogadanki i prelekcje dla uczniów oraz konkursy dot. zdrowego stylu życia

Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Bieg po zdrowie” (kl. IV)

Opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;

Pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;

Zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów;

Bożena Watras – pedagog szkolny

II semestr roku szk. 2017/18

Materiały edukacyjne dla uczniów, dyplomy

Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”

Wdrożenie dzieci do podejmowania świadomych wyborów oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

Bożena Watras – pedagog szkolny oraz wychowawcy klas 0

II semestr roku szk. 2017/18

Materiały edukacyjne dla uczniów, dyplomy

Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”

Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Bożena Watras – pedagog szkolny

II semestr roku szk. 2017/18

Prezentacje multimedialne uczniów lub plakaty – konkurs i wystawa

Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego;

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach;

Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów;

Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych.

Bożena Watras – pedagog szkolny

I semestr 2017/2018

Prezentacje multimedialne uczniów lub plakaty – konkurs i wystawa

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dla kl. I

Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju.

Bożena Watras – pedagog szkolny

I semestr 2017/2018

Materiały edukacyjne dla uczniów, certyfikat dla szkoły

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Bożena Watras – pedagog szkolny

I semestr 2017/2018

Certyfikat dla szkoły

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci

rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców i opiekunów.

Bożena Watras – pedagog szkolny

Rok szk. 2017/18

Materiały edukacyjne dla uczniów

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” (kl. 0 – III)

Wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych

Bożena Watras – pedagog szkolny

Rok szk. 2017/18

Certyfikaty dla nauczycieli i uczniów

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śniadanie daje moc” (kl. II i III)

- Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;

- Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;

- Edukacja najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

Bożena Watras – pedagog szkolny

II semestr 2017/2018

Certyfikaty dla szkoły i nauczycieli

BohaterOn

organizator Instytut Pamięci Narodowej

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju

Renata Krasula,

Ewa Pietrzyk

Wrzesień 2017

Podziękowanie dla szkoły

Ogólnopolski Programu „Dzwonek na obiad”

·        zaangażowanie dzieci i młodzieży w pomoc potrzebującym

·        wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia

·        niwelowanie problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce

Bożena Watras – pedagog szkolny

I i II semestr 2017/2018

/październik, marzec/

- certyfikat dla szkoły po zakończeniu akcji

- dyplomy dla uczniów za udział

Projekt edukacyjny UNICEF

„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”

- pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka

- kształtowanie wśród dzieci

i młodzieży postawy zaangażowania społecznego

- zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i okryć różnego rodzaju dla dzieci

z Syrii

Bożena Watras – pedagog szkolny

II semestr 2017/2018

Certyfikaty dla szkoły, materiał edukacyjny dla uczniów

Projekt edukacyjny

„Trzymaj formę”

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety;

Anna Dyguś – pedagog szkolny

Rok szk. 2017/2018

Materiały edukacyjne

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo