Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

TF

PROGRAM EDUKACYJNY

„Trzymaj formę!”

Harmonogram działań w roku szkolnym 2016/2017

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj formę!” przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lublinie.

Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

W roku szkolnym 2016/2017 jest to już XI edycja programu pod hasłem: "Trzymaj formę aktywnie i zdrowo".

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Elementami programu są również zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, nadwaga i otyłość) oraz edukację konsumencką.

Lp. Zadanie Uwagi o realizacji Termin
1. Udział szkolnego koordynatora programu „trzymaj formę!” w szkoleniu organizowanym przez PPIS w Lublinie. wdrożenie XI edycji programu „Trzymaj formę” 10.2016
2. Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji o przystąpieniu szkoły do XI edycji programu „Trzymaj formę!”. zapoznanie z celami i założeniami programu 10.2016
3. Opracowanie wraz z uczniami zadań do realizacji w ramach programu. rozmowy/burza mózgów podczas godzin wychowawczych 10.2016
4. Przygotowanie plakatu promującego „trzymaj formę!” – przedstawienie założeń, celów. plakat 10.2016
5. Piramida zdrowego żywienia. gazetka/plakat/strona szkoły 10.2016
6. Poinformowanie rodziców o przystąpieniu szkoły do programu „Trzymaj formę!” zebranie z rodzicami, strona internetowa szkoły 11.2016
7. Aerobic, tańce, zajęcia fitness zajęcia prowadzone dla uczniów w ramach wychowania fizycznego w ciągu roku szkolnego
8. Obliczanie BMI dobowego zapotrzebowania na energię. diagramy klasowe – badania w szkole (współpraca z pielęgniarką szkolną) I lub II sem.
9. Higiena i choroby układu pokarmowego. lekcje biologii w ciągu roku szkolnego
10. Smaczna i kolorowa sałatka. konkurs kl. I-III 21.03.2017
11. Wyjazd na lodowisko ICEMANIA. dla chętnych uczniów kl. I-III od 11.2016 do 03.2017
12. Wyjazd na narty do m.in. Rąblowa, Kazimierza Dolnego. dla chętnych uczniów kl. I-III 02.2017
13. Projekty edukacyjne: „Co jedliśmy kiedyś, a co jemy teraz?”. kl. II 04-05.2017
14. Realizacja programu profilaktycznego: „Zdrowy styl życia, bez nałogów i agresji”. kl. I-II (Stowarzyszenie Psychoterapii i Profilaktyki „Pomocni Ludziom”) 10-11.2016
15. Konkurs językowy na wiersz, rymowankę: „Jedz warzywa i owoce, które mają w sobie moce”. konkurs (j. polski) 11.2016
16. Wyjazd do Lublina na sztukę teatralną o charakterze profilaktycznym: „Trzeźwy wybór”. kl. III 19.10.2016
17. Gazetka tematyczna z j. angielskiego pod hasłem: „Stay fit!” kl. I 10-11.2016
18. Konkurs na plakat z j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia pt.: „KEEP FIT”. kl. I-III do 31.10.2016
19. Szkolenie dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień kl. I pt.: „Specyfika zagrożeń behawioralnych”. rodzice kl. I-III 16.11.2016

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo