Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Keep feet

REGULAMIN KONKURSU

"KEEP FIT!"

NA PLAKAT PROMUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA

w ramach Programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”

I Informacje podstawowe:

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie gimnazjum.

  2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym, oraz promowanie zdrowego stylu życia w postaci plakatu o tematyce prozdrowotnej. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów oraz zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

  3. Plakaty powinny nawiązywać tematycznie do sposobów utrzymania dobrej kondycji oraz zdrowego stylu życia.

II Kryteria oceny prac:

  1. Prace będą oceniane przez komisję konkursową pod względem zgodności z tematem konkursu.

  2. Plakat musi być wykonany własnoręcznie w formacie A1, z wykorzystaniem dowolnych technik.

  3. Plakat powinien być wykonany w języku angielskim.        

    

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:

1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

  1. pomysłowość realizacji zadania konkursowego,

  2. estetyka wykonania plakatu,

  3. poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.

 
2. Prace należy dostarczyć do organizatorów w terminie do 28 października 2016 r.

Organizatorzy: Anna Pac, Natalia Iwaniec.

 

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo