Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

TF

 

PROGRAM EDUKACYJNY

„Trzymaj formę!”

 

Harmonogram działań w roku szkolnym 2017/2018

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj formę!” przy współpracy
z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lublinie.

Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

W roku szkolnym 2017/2018 jest to XII edycja programu po hasłem: „Trzymaj formę ponad normę!”.

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Elementami programu są również zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania
(anoreksja, bulimia, nadwaga i otyłość) oraz edukację konsumencką.

Lp.

Zadanie

Uwagi o realizacji

Termin

1.

Udział szkolnego koordynatora programu „Trzymaj formę!” w szkoleniu organizowanym przez PPIS w Lublinie.

wdrożenie XII edycji programu „Trzymaj formę”

10.2017

2.

Udział szkolnego koordynatora programu „Trzymaj formę!” w konferencji pt.: „Trzymaj formę ponad normę-profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży” organizowanym przez LPWIS w Lublinie.

wdrożenie XII edycji programu „Trzymaj formę”

17.10.2017 r.

2.

Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji
o przystąpieniu szkoły do XII edycji programu „Trzymaj formę!”.

zapoznanie z celami
i założeniami programu

11.2017

3.

Opracowanie wraz z uczniami zadań
do realizacji w ramach programu.

rozmowy/burza mózgów podczas godzin wychowawczych

10-11.2017

4.

Przygotowanie plakatu promującego „Trzymaj formę!” – przedstawienie założeń, celów.

plakat

11-12.2017/
01-03.2018

5.

Piramida zdrowego żywienia.

gazetka/plakat/strona szkoły

11.2017

6.

Poinformowanie rodziców o przystąpieniu szkoły do programu „Trzymaj formę!”

zebranie z rodzicami, strona internetowa szkoły

11.2017

7.

Aerobic, tańce, zajęcia fitness

zajęcia prowadzone dla uczniów w ramach wychowania fizycznego

w ciągu roku szkolnego

8.

Obliczanie BMI dobowego zapotrzebowania na energię.

diagramy klasowe –
badania w szkole (współpraca
z pielęgniarką szkolną)

I lub II sem.

9.

Higiena i choroby układu pokarmowego.

lekcje biologii

w ciągu roku szkolnego

10.

Smaczna i kolorowa sałatka.

konkurs kl. V-VII i II-III gimn.

21.03.2018

11.

Wyjazd na lodowisko ICEMANIA.

dla chętnych uczniów kl. V-VII i II-III

od 11.2017
do 03.2018

12.

Wyjazd na narty do m.in. Rąblowa,
Kazimierza Dolnego.

dla chętnych uczniów

02.2018

13.

Projekty edukacyjne: „Styl życia, a zdrowie człowieka”.

kl. II G.

04-05.2018

14.

Realizacja zadań z programu wychowawczo-profilaktycznego pn.: „Profilaktyka uzależnień”.

kl. V-VII i gimn. (KMP w Lublinie)

kl. VI-VII i gimn. (MONAR)

11-12.2017

15.

Konkurs językowy na wiersz, rymowankę:
„Jedz warzywa i owoce, które mają w sobie moce”.

konkurs (j. polski)

11-12.2017

16.

Gazetka tematyczna z j. angielskiego
pod hasłem: „Stay fit!”

chętne klasy

11-12.2017
lub 01-03.2018

17.

Konkurs na plakat z j. angielskiego na temat zdrowego stylu życia pt.: „KEEP FIT”.

kl. V-VI

kl. VII, II-III gimn.

do 12.2017

18.

Szkolenie dla rodziców  z zakresu profilaktyki  uzależnień pt.: „Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym”.

rodzice kl. V-VII i gimnazjum

15.11.2017

Anna Dyguś

……………………………………………….

/podpis koordynatora/

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo