Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.

I.Organizatorzy:

Biblioteka Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

II. Cele konkursu:

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum,

- odbywa się na terenie szkoły do dnia 15 listopada 2017 roku,

- prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez nauczyciela    bibliotekarza,

- najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej

IV. Technika wykonania:

-przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A3,

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

- do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

V. Forma prac:

- prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,

- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę,

- w przypadku, gdy praca reklamuje konkretny tytuł książki należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki, tytuł oraz nazwę wydawnictwa,

- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,

- prac nie należy zwijać w rulon czy składać,

- prace nie podlegają zwrotowi.

VI. Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.

VII. Nagrody:

-nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

uczniowie szkół podstawowych ( I-III ), (IV- VI) i gimnazjum,

-laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

- organizatorzy przewidują wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

VIII. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Bibliotece Szkolnej.

IX. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów

w dowolny sposób w celach promocyjnych.

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów

przeprowadzenia konkursu na plakat promujący czytelnictwo

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo