Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze,
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,

- zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum

Regulamin:

- Do konkursu plastycznego zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne,
- Format pracy – A3,

- Dowolna technika wykonania pracy: malarstwo, kolaż, techniki mieszane,
- Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko ucznia, klasę,

- Prace należy składać do Biblioteki Szkolnej do 15 listopada 2017r.

- Prace nie podlegają zwrotowi.

Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.

Kryteria oceny pracy plastycznej:
1) zgodność z tematem,
2) interpretacja własna tematu,
3) walory artystyczne,
4) kompozycja.

Organizatorzy: Alina Nizioł, Elżbieta Góra

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo