Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli (nauczyciele i rodzice) powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania. 

Planując pracę dydaktyczno- wychowawczą należy dokładnie poznać umiejętność czytania ze zrozumieniem, aby we właściwy sposób ukierunkować i zaplanować rozwijanie zainteresowań czytelniczych i doskonalenie techniki czytania. Zainteresowania czytelnicze staramy się rozwijać przy wszystkich nadarzających się okazjach, stosując różnorodność metod i form.

Zainteresowania czytelnicze można kształtować poprzez:

 Odczytanie ciekawego fragmentu z danej książki-dziecko zainteresowane rozwojem przedstawionej sytuacji bądź losami bohatera sięgnie po książkę, aby zaspokoić swoją ciekawość.

 Nawiązanie do osoby autora, poprzez zorganizowanie spotkania, napisanie listu bądź zorganizowanie wystawki książek.

 Przedstawienie sylwetek głównych bohaterów w teatrzyku kukiełkowym.

 Czytanie z podziałem na role, czy też inscenizowanie wybranych utworów lub ich fragmentów-czynny udział uczniów w powyższych przedsięwzięciach pobudza emocje, co powoduje, że dzieci z zapałem uczą się ról, przygotowują rekwizyty.

 Konkursy czytelnicze: 
- konkurs pięknego czytania, 
- konkurs w oparciu o znajomość lektury, 
- konkurs plastyczny na podstawie określonej lub dowolnej, samodzielnie przeczytanej książki, 
- konkurs recytatorski i in.

 Działalność koła recytatorsko-teatralnego.

 Pisanie opowiadań na podstawie lektury.

 Dopisywanie dalszych losów bohaterów, gdzie uczniowie dają upust fantazji, tworzą coś według własnego planu, własnej wizji.

 Czytanie czasopism dziecięcych-zachęcanie do czytania poprzez ukazywanie różnorodności form: opowiadania, wiersze, zagadki, ciekawostki, łamigłówki, szarady, rebusy.

 Lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie poznają zasady korzystania z biblioteki, czytelni, katalogów. Biblioteki organizują szereg imprez, konkurów, wystaw, które mają zachęcić czytelnika do chętnego korzystania z księgozbiorów.

 Gry i zabawy czytelnicze-diagramy z ukrytymi tytułami, krzyżówki na podstawie treści utworów, zgaduj-zgadula, przyporządkowywanie autorów do tytułów itd.

 Prezentację książek przez starszych kolegów, którzy często są autorytetami dla maluchów.

 Oglądanie filmów, przedstawień teatralnych.

Sposobów na rozwijanie zainteresowań czytelniczych może być znacznie więcej, zależy to od pomysłowości i inwencji nauczyciela lub rodzica. Czasami pomysłodawcami stają się sami uczniowie-czytelnicy, a ich pomysły bywają oryginalne i nowatorskie.

Książka odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka. Kto po nią sięga, staje się bogatszy, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i poznawczej.

Książka jest pomocna w kształtowaniu zasad społeczno-moralnych dziecka i budzeniu jego doznań estetycznych.

Poprzez utwory literackie dziecko:

 uczy się odróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła,

 poszukuje prawd moralnych i zrozumienia świata,

 ma kontakt z pięknem i kształtuje potrzebę obcowania z nim,

 dostrzega wartości społeczne: koleżeństwo, poszanowanie pracy, poczucie honoru, poszanowanie drugiego człowieka,

 kształtuje pozytywne cechy charakteru: uczynność, miłość, opiekuńczość, wrażliwość, tolerancję ,

 poznaje piękno ojczystego kraju, historię, folklor, tradycje, życie innych ludzi,

 rozwija uczucia patriotyczne,

 rozwija wrażliwość estetyczną, samodzielne myślenie, pomysłowość,

 wyrabia w sobie poczucie piękna.

Oddziaływanie książki na psychikę dziecka jest wielostronne: przekazuje wiedzę o świecie, ma wpływ na wolę i uczucia, na kształtowanie zainteresowań, kształtowanie postaw życiowych i charakteru. Dlatego właśnie rozwijanie zainteresowań czytelniczych jest ważnym zadaniem dla nauczycieli i rodziców.

Literatura:

  1. J. Papuzińska, Książki, dzieci, biblioteka, Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, W-wa 1992r. 
    2. J. Długosz, Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. 
    3. A. Wajda, Metodyka i organizacja czytelnictwa, PWN, W-wa 1983r. 
    4. E. Skubich, Jak rozwijałem zamiłowania czytelnicze, Życie Szkoły 2/2001r.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo