Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli (nauczyciele i rodzice) powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania. 

Planując pracę dydaktyczno- wychowawczą należy dokładnie poznać umiejętność czytania ze zrozumieniem, aby we właściwy sposób ukierunkować i zaplanować rozwijanie zainteresowań czytelniczych i doskonalenie techniki czytania. Zainteresowania czytelnicze staramy się rozwijać przy wszystkich nadarzających się okazjach, stosując różnorodność metod i form.

Zainteresowania czytelnicze można kształtować poprzez:

 Odczytanie ciekawego fragmentu z danej książki-dziecko zainteresowane rozwojem przedstawionej sytuacji bądź losami bohatera sięgnie po książkę, aby zaspokoić swoją ciekawość.

 Nawiązanie do osoby autora, poprzez zorganizowanie spotkania, napisanie listu bądź zorganizowanie wystawki książek.

 Przedstawienie sylwetek głównych bohaterów w teatrzyku kukiełkowym.

 Czytanie z podziałem na role, czy też inscenizowanie wybranych utworów lub ich fragmentów-czynny udział uczniów w powyższych przedsięwzięciach pobudza emocje, co powoduje, że dzieci z zapałem uczą się ról, przygotowują rekwizyty.

 Konkursy czytelnicze: 
- konkurs pięknego czytania, 
- konkurs w oparciu o znajomość lektury, 
- konkurs plastyczny na podstawie określonej lub dowolnej, samodzielnie przeczytanej książki, 
- konkurs recytatorski i in.

 Działalność koła recytatorsko-teatralnego.

 Pisanie opowiadań na podstawie lektury.

 Dopisywanie dalszych losów bohaterów, gdzie uczniowie dają upust fantazji, tworzą coś według własnego planu, własnej wizji.

 Czytanie czasopism dziecięcych-zachęcanie do czytania poprzez ukazywanie różnorodności form: opowiadania, wiersze, zagadki, ciekawostki, łamigłówki, szarady, rebusy.

 Lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie poznają zasady korzystania z biblioteki, czytelni, katalogów. Biblioteki organizują szereg imprez, konkurów, wystaw, które mają zachęcić czytelnika do chętnego korzystania z księgozbiorów.

 Gry i zabawy czytelnicze-diagramy z ukrytymi tytułami, krzyżówki na podstawie treści utworów, zgaduj-zgadula, przyporządkowywanie autorów do tytułów itd.

 Prezentację książek przez starszych kolegów, którzy często są autorytetami dla maluchów.

 Oglądanie filmów, przedstawień teatralnych.

Sposobów na rozwijanie zainteresowań czytelniczych może być znacznie więcej, zależy to od pomysłowości i inwencji nauczyciela lub rodzica. Czasami pomysłodawcami stają się sami uczniowie-czytelnicy, a ich pomysły bywają oryginalne i nowatorskie.

Książka odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka. Kto po nią sięga, staje się bogatszy, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i poznawczej.

Książka jest pomocna w kształtowaniu zasad społeczno-moralnych dziecka i budzeniu jego doznań estetycznych.

Poprzez utwory literackie dziecko:

 uczy się odróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła,

 poszukuje prawd moralnych i zrozumienia świata,

 ma kontakt z pięknem i kształtuje potrzebę obcowania z nim,

 dostrzega wartości społeczne: koleżeństwo, poszanowanie pracy, poczucie honoru, poszanowanie drugiego człowieka,

 kształtuje pozytywne cechy charakteru: uczynność, miłość, opiekuńczość, wrażliwość, tolerancję ,

 poznaje piękno ojczystego kraju, historię, folklor, tradycje, życie innych ludzi,

 rozwija uczucia patriotyczne,

 rozwija wrażliwość estetyczną, samodzielne myślenie, pomysłowość,

 wyrabia w sobie poczucie piękna.

Oddziaływanie książki na psychikę dziecka jest wielostronne: przekazuje wiedzę o świecie, ma wpływ na wolę i uczucia, na kształtowanie zainteresowań, kształtowanie postaw życiowych i charakteru. Dlatego właśnie rozwijanie zainteresowań czytelniczych jest ważnym zadaniem dla nauczycieli i rodziców.

Literatura:

 1. J. Papuzińska, Książki, dzieci, biblioteka, Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, W-wa 1992r. 
  2. J. Długosz, Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. 
  3. A. Wajda, Metodyka i organizacja czytelnictwa, PWN, W-wa 1983r. 
  4. E. Skubich, Jak rozwijałem zamiłowania czytelnicze, Życie Szkoły 2/2001r.

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze,
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,

- zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum

Czytaj więcej: II edycja konkursu  czytelniczo- plastycznego  „ Biblioteka naszych marzeń”

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.

I.Organizatorzy:

Biblioteka Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

II. Cele konkursu:

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący czytelnictwo

Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs plastyczno – literacki
dla klas 0 –III pt.
Misio idzie do szkoły ”

 • Narysuj historyjkę obrazkową (klasy 0-I).
 • Napisz opowiadanie o misiu, który idzie do szkoły.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie aktywności twórczej, rozwijanie kultury czytelniczej, w tym jej najwyższego poziomu - zamiłowania do czytania.

                       

REGULAMIN

 1. Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs plastyczno – literacki „Misio idzie do szkoły”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas O – III szkoły podstawowej.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie książeczki pod tytułem „Misio idzie do szkoły”.
  Klasy 0 – I  ––   książeczka w formie historyjki obrazkowej,
  klasy II – III –– książeczka w formie historyjki obrazkowej i tekstu,
 4. Technika wykonania pracy – dowolna. Czyste książeczki do pobrania w Bibliotece Szkolnej.
 5. Prace należy wykonać samodzielnie.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2017r. do Biblioteki Szkolnej.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2017r.
 8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  • Kreatywność, pomysłowość, oryginalność, samodzielność
  • Forma estetyczna pracy.
 9. Dla autorów 3 najciekawszych prac z poszczególnych poziomów przewidziano nagrody rzeczowe i książkowe.

Czyste książeczki do pobrania w Bibliotece Szkolnej!

Dnia 28.04.2017r. odbyły się szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego klas 0 – III.

Spośród wielu uczestników wyłonieni zostali:

Miejsce I – Winnicka Izabela za wiersz pt. „ Psotny piesek”, U. Kozłowskiej.

Miejsce II – Puchała Dominika za wiersz pt. „Stefek burczymucha”, M. Konopnickiej.

Miejsce III – Sadurska Agata za wiersz pt. ”Ploteczki”, H. Niewiadomskiej.

9.05.2017r. w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbyły się eliminacje gminnego 36 Małego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Puchała Dominika kl. IIIA. Sadurska Agata kl. IIIB, Winnicka Izabela kl. IIIC, Dmitruk Anna kl. IVC, Dudkowski Maciej kl. IVA, Musiej Szymon kl. IVA

Do następnego etapu powiatowego zakwalifikowali się: Sadurska Agata, Dudkowski Maciej i Musiej Szymon.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w powiatowych eliminacjach, które odbędą się 19.05.2017r.w Lublinie.

Zdjęcia>>

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo