Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Wczytuję ...

20.09.2016 - Nimrod Ariav w Bełżycach

Chór Gaudeamus wystąpił w koncercie okolicznościowym z okazji corocznej wizyty Nimroda Ariava w Bełżycach. Chórzyści zaśpiewali „Sunrise, sunset” z musicalu „Skrzypek na dachu”, hebrajskie „Dodi li” z biblijnej „Pieśni nad pieśniami” oraz „Alleluja” Leonarda Cohena w opracowaniu Moniki Tokarczyk.

09.10.2016 - Warsztaty dla dyrygentów

Gaudeamus został zaproszony jako chór warsztatowy do udziału w próbie pokazowej poprowadzonej przez Agnieszkę Sowę, dyrygent chóru dziecięcego „Rubinki” z Bydgoszczy. Próba ta odbyła się podczas warsztatów szkoleniowych w Kazimierzu Dolnym dla dyrygentów ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, z regionu lubelskiego i warszawskiego.

14.10.2016 - Dzień Patrona szkoły

Podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona szkoły wystąpiły połączone zespoły: Gaudium (klasy 4-6) i Gaudeamus (gimnazjum, liceum). Wspólnie zaśpiewały min. Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 „Błogosławieni miłosierni” autorstwa Jakuba Blycharza.

27.10.2016 - Złote Gody

Chórzyści wyśpiewali okolicznościowy koncert dla małżeństw obchodzących Złote Gody. Uroczystość zorganizował Urząd Miasta Bełżyce w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

29.10.2016 - Konkurs Pieśni Patriotycznej

Chór wystąpił w Turnieju Pieśni podczas 8. edycji Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmilsza” im. Ryszarda Kaczorowskiego (obligatoryjny dla chórów „Śpiewającej Polski” regionu lubelskiego). Chór wykonał a cappella na głosy: kompozycję Heleny Marek „Bełżyce” i „Piechotę” Leona Łuskino. Przesłuchania solistów, zespołów wokalnych i chórów odbyły się w Centrum Kultury w Lublinie. Jury przyznało chórowi Nagrodę w kategorii: chóry.

www.ck.lublin.pl/wydarzenie/konkurs-poezji-prozy-i-piesni-patriotycznej/

13.11.2016 - Święto Niepodległości

Zespoły Gaudium i Gaudeamus wystąpiły z koncertem pieśni patriotycznych podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości. Uroczystość z udziałem lokalnych władz odbyła się w Domu Kultury w Bełżycach.

20.12.2016 - 10-lecie „Śpiewającej Polski”

W Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Uczestniczyło w nim 29 chórów szkolnych regionu lubelskiego, prawie 800 dzieci i młodzieży z Bełżyc, Karczmisk, Kazimierza Dolnego, Lublina, Łomaz, Parczewa, Świdnika. Obecni byli dyrektorzy szkół, władze samorządowe, lubelski kurator oświaty, a także dyrygenci i kompozytorzy. Projekt Akademia Chóralna w regionie lubelskim otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublin. Narodowe Forum Muzyki skierowało listy gratulacyjne do jubilatów - dyrygentów i dyrektorów szkół, które wręczyła Dyrektor Programowa Akademii Chóralnej Agnieszka Franków – Żelazny. (Galeria 56 - z archiwum facebooka Centrum Kultury w Lublinie)

22.12.2016 - Koncert kolęd

Tradycyjnie już, tuż przed świętami, chórzyści zaśpiewali koncert kolęd podczas spotkania opłatkowego dla nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych władz miejskich.

05.01.2017 - Koncert Noworoczny

Podczas Koncertu Noworocznego „Bajkowy świat Walta Disneya”, chórzyści Gaudium i Gaudeamus zaśpiewali piosenki z filmów Disneya w opracowaniu Łukasza Bzowskiego, min. „I Ty możesz zostać z nami” (Mój brat niedźwiedź), „Tej historii bieg” (Piękna i bestia), „Ani słowa” (Herkules), „Cierpliwie czekam” (Zaplątani), „Ulepimy dziś bałwana” (Kraina Lodu). Koncerty noworoczne to tzw. koncerty własne chóru (recitale chóru) organizowane zwłaszcza dla rodzin chórzystów jak również dla wszystkich chętnych. Kolejny już raz serdecznie dziękujemy za dekoracje, nagłośnienie i oświetlenie Panu Piotrowi Kołtuniewiczowi, a za oprawę multimedialną Panu Andrzejowi Pietrasiowi. Dziękujemy również Radzie Rodziców i Urzędowi Miasta Bełżyce za sfinansowanie strojów.

12.01.2017 - 600 lat Bełżyc

Młodzi chórzyści Gaudeamus wyśpiewali okolicznościowy koncert z okazji obchodów 600-lecia Bełżyc podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

15.01.2017 - Koncert „Bliżej żłóbka”

Chór Gaudeamus został zaproszony do udziału w koncercie kolęd w ramach projektu: Dzielnice Kultury - VI edycja Koncertów „Bliżej żłóbka” w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie. Przed zgromadzonymi wystąpiło sześć chórów ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”, lubelskie Andantino, Kornelius, Kantylena, Słowiki Lubelskie, chór Zespołu Szkół nr 9 i bełżycki Gaudeamus. Zespoły zaprezentowały się w indywidualnych jak i wspólnych wykonaniach. Na finał młodzi chórzyści zaśpiewali „Hymn III Tysiąclecia” pod kierunkiem Małgorzaty Nowak - kuratora regionu lubelskiego programu „Śpiewająca Polska”. Chórom akompaniował Piotr Chilimoniuk.

http://poczekajka.pl/galeria/nggallery/galeria/II-Koncert-Bli%C5%BCej-%C5%BB%C5%82obka-15-Stycze%C5%84-2017

www.poczekajka.pl/index.php?view=category&catid=133&option=com_joomgallery&Itemid=90

25-26.01. 2017 - Warsztaty w Wojciechowie

Podczas ferii zimowych chórzyści Gaudium i Gaudeamus uczestniczyli w warsztatach wokalno-integracyjnych w Wojciechowie. Intensywne dwa dni wypełniły: zabawy integracyjne, wspólne tańce, gry towarzyskie: Pytaki, Ego, malowanie kolorowanek przestrzennych, wieczór talentów, czytanie bajki na dobranoc i in. Próby wokalne były prowadzone w dwóch grupach głosowych wraz z dyrygentką Magdaleną Szubą. Na zakończenie pobytu chórzyści wymyślili piosenkę o wspólnie spędzonych warsztatach i ułożyli 10 przykazań chórzysty.

08.04.2017 - Złote Pasmo

W XII Wojewódzkim Konkursie Chórów Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” (obligatoryjny dla chórów uczestniczących w tym projekcie) w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Gaudeamus wyśpiewał: ZŁOTE PASMO, WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „Cantantes Lublinensis” przy jednoczesnym zwolnieniu z opłaty akredytacyjnej, WYRÓŻNIENIE Koła Dyrygenckiego Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękujemy wielu życzliwym osobom, które przyczyniają się do rozwoju chóralistyki szkolnej, czego efektem są także wyżej wymienione nagrody.

23.04.2017 - Msza św. w Babinie

Grupa starsza chóru Gaudeamus (klasy 2 i 3 gimnazjum, 1-2 liceum) zaśpiewała w Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas Mszy św. w kościele parafialnym w Babinie. Wśród śpiewów liturgicznych znalazły się opracowania części stałych Mszy: Kyrie i Sanctus jak również pieśni. Na zakończenie chórzystki zaśpiewały Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016.

07.05.2017 - Majówka w Babinie

Na zaproszenie organizatorów połączone zespoły Gaudium i Gaudeamus wyśpiewały koncert okolicznościowy podczas „Majówki dla Seniora” w remizie w Babinie. Chórzyści zaprezentowali piosenki ludowe, popularne oraz muzykę filmową. W programie imprezy znalazło się także integracyjne ognisko.

05.06.2017 - Konkurs młodych chórmistrzów

Na zaproszenie organizatorów Gaudeamus uczestniczył jako chór warsztatowy w Konfrontacji Młodych Chórmistrzów w ramach Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów zorganizowanego przez Instytut Muzyki UMCS. Zmagania konkursowe studentów dyrygentów miały zasięg ogólnopolski, każdy z uczestników pracował z chórem warsztatowym nad humorystycznym utworem Jana Krutula „Ping-pong”.

09.06.2017 - Święto w bełżyckim liceum

Na zaproszenie organizatorów połączone zespoły Gaudium i Gaudeamus wyśpiewały okolicznościowy koncert podczas wizyty ambasadora Azerbejdżanu w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Bełżycach. Podczas uroczystości została poświęcona tablica upamiętniająca Bakihanowa, uczonego z Azerbejdżanu, który rozpowszechnił teorię Mikołaja Kopernika w swoim kraju.

12.06.2017 - Festyn Młodych

Z okazji 600-lecia Bełżyc został zorganizowany Festyn Młodych w parku miejskim w Bełżycach. Gaudeamus wystąpił z krótkim koncertem śpiewając min.: Piosenka jest dobra na wszystko J. Przybory i J. Wasowskiego, What a wonderful world z filmu „Good morning Vietnam”, Alleluja L. Cohena, Cierpliwie czekam z bajki „Zaplątani” W. Disneya.

14.06.2017 - Bajkolandia

W nowoczesnych przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie po raz kolejny chórzyści uczestniczyli w sesji fotograficznej poprowadzonej przez fotografkę Kingę Kamińską. Następnie w Teatrze Muzycznym chórzyści obejrzeli spektakl „Bajkolandia”, który był kompilacją piosenek z bajek i filmów dla dzieci i młodzieży.

20.06.2017 - Świadectwa chóralne i rap

Podczas spotkania wieńczącego całoroczną pracę chóru zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą działalność Gaudium i Gaudeamus w roku szkolnym 2016/17. Każdy chórzysta otrzymał świadectwo chóralne. Niespodzianką dla publiczności było wspólne wykonanie utworu przez chór i rapera Bartłomieja.

30.06. - 03.07.2017 - Wrocławski Finał

Na scenie Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu ponad 250 chórzystów z całej Polski wzięło udział Koncercie Finałowym chórów jednorodnych programu „Śpiewająca Polska”. Pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, dyrektora programowego Projektu Akademia Chóralna młodzi śpiewacy zaprezentowali utwory Stanisława Moniuszki na chór i orkiestrę smyczkową w opracowaniu Romana I. Drozda. Wykonawcom towarzyszyła NFM Orkiestra Leopoldinum. Podczas pobytu we Wrocławiu 26 chórzystów Gaudeamus miało także okazję podziwiać panoramę miasta ze Skytower, najwyższego budynku w Polsce, fontannę multimedialną przy Hali Stulecia, historyczny obraz „Panoramę Racławicką”, a na wrocławskim Rynku wykonali spontaniczny plenerowy koncert. W ramach integracji, po raz kolejny, starsi chórzyści zorganizowali „chrzest” dla młodszych kolegów i koleżanek.

https://www.facebook.com/AkademiaChoralna/videos/vb.731771213597763/1362263193881892/?type=2&theater

--------------------------------------------------

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo