Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

1.Losowanie „szczęśliwego numerka” organizuje Samorząd Uczniowski.

 2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 27, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

 3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi
  • zadanych zadań domowych

 Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

 5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 750 przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w MCI lub osobę przez nią wyznaczoną , a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń na parterze oraz w pokoju nauczycielskim.

 6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

 7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2016 r. do odwołania.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo