Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 

 „Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak

 

Rada samorządu szkolnego rok szkolny 2016/2017

 

Przewodniczący – Jagoda Czubak kl.VIa

Zastępca- Andżelika Wójtowicz kl. VIb

 Zarząd SU:

klasa IVa - Paulina Górka

klasa IVb - Artur Staniec

klasa IVc - Zofia Ćwiklińska

klasa Va - Paweł Dubiel

klasa VIc - Zuzanna Toruń

Do Rady Samorządu Uczniowskiego należą osoby wychodzące w skład samorządów klasowych poszczególnych klas.

 

Opiekun samorządu szkolnego

Katarzyna Wrońska

                                                                                                                               

                Z okazji Dnia Chłopaka odbyła się w naszej szkole dyskoteka połączona z kiermaszem ciast. Uczniowie przyłączyli się również do akcji Wyprawka dla Żaka. Dziękujemy wszystkim za pyszne słodkości i przybory szkolne.

 

Czytaj więcej: Dyskoteka

klasa Va – Daniel Kamiński

klasa Vb – Julia Plewik

klasa Vc- Ilona Wrońska

klasa VIa – Agata Bednarczyk

klasa VIb – Liwia Wróblewska

Prezentacje sylwetek kandydatów zamieszczone są na gazetce samorządu szkolnego na II piętrze.

 1. Funkcję dyżurnego pełnią uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach. Dyżur odbywa się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej.
 2. Do obowiązków dyżurnego należy:
 • udzielanie informacji osobom przychodzącym do szkoły,
 • powiadamianie na prośbę dyrekcji i nauczycieli pozostałych uczniów o ważnych sprawach,
 • spełnianie poleceń dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły.
 1. Bezpośrednią opiekę nad uczniami dyżurującymi w czasie lekcji pełni n-l biblioteki lub n-l świetlicy, podczas przerw   n-l dyżurujący na parterze.
 2. Dyżurny reprezentuje szkołę, zatem zobowiązany jest do noszenia odpowiedniego stroju ( biała koszula lub bluzka, ciemne spodnie albo spódnica). Posiada również identyfikator z napisem Samorząd Uczniowski.
 3. Zabrania się hałasowania i grania w gry (w tym na telefonach komórkowych).
 4. Dyżur dzienny trwa od 7:50 do 14:00.
 5. W tym czasie dyżurny nie bierze udziału w lekcjach.
 6. Dyżurni dysponują kluczem do drzwi wejściowych i otwierają je wyłącznie osobom dorosłym.
 7. Spełnianie dyżuru nie zwalnia z odrabiania prac domowych, ustnego opanowania materiału, nadrobienia zaległości. Nie usprawiedliwia nieprzygotowania do lekcji.
 8. Kandydat na dyżurnego szkolnego powinien charakteryzować się kulturą osobistą, mieć co najmniej ocenę dobrą z zachowania i zadowalające wyniki w nauce.
 9. Harmonogram dyżurów ustala wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem samorządu.
 10. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest odpowiednie przygotowanie uczniów do pełnienia dyżurów.
 11. W przypadku nieobecności dyżurnego wyznaczane jest zastępstwo spośród kandydatów na dyżurnego z tej samej klasy. Zastępstwo wyznacza gospodarz klasy w porozumieniu z wychowawcą.
 12. Sposób sprawowania dyżuru szkolnego będzie miał wpływ na śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 13. Wszelkie wątpliwości związane z pełnieniem dyżurów wyjaśnia opiekun Samorządu Uczniowskiego.

W dniach10 – 20 grudnia 2013r. w naszej szkole będzie trwała akcja                  

  Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.                     

W ramach tej akcji można przynosić :

- artykuły szkolne i papiernicze

- słodycze

- środki czystości i higieny osobistej

- żywność trwałą: np. cukier, ryż, makaron, herbatę, kaszę itp.

- czyste ubrania

- zabawki

Dary będą zbierać uczniowie z samorządu szkolnego każdego dnia na pierwszej godzinie lekcyjnej lub można przynosić do dyżurnych w szkole podstawowej. Bardzo prosimy o aktywny udział w akcji.          

  organizatorzy – samorząd                                                              

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo