Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 

 „Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak

 

Rada samorządu szkolnego rok szkolny 2016/2017

 

Przewodniczący – Jagoda Czubak kl.VIa

Zastępca- Andżelika Wójtowicz kl. VIb

 Zarząd SU:

klasa IVa - Paulina Górka

klasa IVb - Artur Staniec

klasa IVc - Zofia Ćwiklińska

klasa Va - Paweł Dubiel

klasa VIc - Zuzanna Toruń

Do Rady Samorządu Uczniowskiego należą osoby wychodzące w skład samorządów klasowych poszczególnych klas.

 

Opiekun samorządu szkolnego

Katarzyna Wrońska

                                                                                                                               

W październiku Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs dla uczniów klas IV- VI na rymowankę o Ulubionym Nauczycielu. I miejsce zdobyła Wiktoria Winiarska z klasy IVa. Drugie miejsce przyznano uczennicom klasy Vb- Zuzannie Chomickiej i Aleksandrze Kucharczyk vel Kucharskiej. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Pani Dyrektor. Gratulacje!

Zdjęcia>>

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów klas IV- VI na rymowankę o Ulubionym Nauczycielu

                W październiku odbyła się w naszej szkole dyskoteka połączona z kiermaszem ciast. Uczniowie przyłączyli się również do akcji Wyprawka dla Żaka. Dziękujemy wszystkim za pyszne słodkości i przybory szkolne.

Zdjęcia>>

 opiekun SU K. Wrońska

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie z samorządu uczniowskiego wręczyli wszystkim pracownikom szkoły upominki z najlepszymi życzeniami i podziękowaniami. Zostały one wykonane przez przewodniczącą SU Jagodę Czubak.

Zdjęcie>>

                                                                                                           opiekun SU K. Wrońska

1.Losowanie „szczęśliwego numerka” organizuje Samorząd Uczniowski.

 2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 27, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

 3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

 • niezapowiedzianych kartkówek
 • niezapowiedzianych odpowiedzi
 • zadanych zadań domowych

 Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

 • zaplanowanych sprawdzianów
 • zaplanowanych kartkówek
 • zaplanowanego pytania
 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

 5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 750 przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w MCI lub osobę przez nią wyznaczoną , a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń na parterze oraz w pokoju nauczycielskim.

 6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

 7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od października 2016 r. do odwołania.

Do 18 grudnia 2015r. w naszej szkole będzie trwała akcja                                                                                

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.                       

W ramach tej akcji zbieramy :

 • artykuły szkolne i papiernicze
 • słodycze
 • środki czystości i higieny osobistej
 • żywność trwałą: np. cukier, ryż, makaron, herbatę, kaszę itp.
 • czyste ubrania
 • zabawki

Dary można przynosić do biblioteki lub świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy o aktywny udział w akcji. Wszyscy, którzy wezmą udział, zostaną nagrodzeni pochwałą wpisaną do dziennika.             

                                              organizatorzy – samorząd uczniowski

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo