Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Przewodniczący Rady Rodziców  Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach  zaprasza: na zebranie Rady Rodziców/Przewodniczący  Rad  Klasowych/ które odbędzie się w dniu 06.10.2016r. (czwartek ) o godz.1700  w Sali-MCI.

 

Porządek  zebrania:

1. Informacja dyrektora o bieżących sprawach szkoły.
2. Podjecie uchwały o uzupełnienie składu RR.
3. Informacja o wpłatach na RR- preliminarz wydatków na rok 2016/2017
4. Sprawy organizacyjne  RR i plan pracy 2016/2017r.
5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok 2017
6. Zaopiniowanie planów i programów szkoły na rok szk. 2016/2017
7. Zaopiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego – wnioski
8. Praca świetlic szkolnych – informacje i realizacja wniosków
9. Zaopiniowanie  „Rocznego planu sprawowania nadzoru w ZSz nr1  
    a. w roku  szkolnym2016/2017 – omówienie wniosków z nadzoru za rok 2015/2016
10. Zaopiniowanie kalendarza szkolnego na rok szkolny 2016/2017
11. Dyskusja.
12. Sprawy różne

    *Prosimy o niezawodne przybycie!

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo