Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

25.06.2014 o godz. 17.00, odbyło się zebranie Rady Rodziców.

w zebraniu wzięli udział przedstawiciele członkowie RR wg listy obecności.

Poruszono następujące sprawy:

1.Przewodniczący RR – Mariusz Dobrowolski odczytała sprawozdanie z wpłat na RR z poszczególnych klas, przygotowane przez pracownika ZSN1 – Panią Beatę Wójtowicz.

2.Przypomniano, aby wpłaty gotówkowe na konto RR odbywały się poprzez jedną zbiorczą wpłatę – przekazaną pracownikowi sekretariatu szkoły lub na konto Rady Rodziców.

3. Poinformowanie o zamierzeniach remontowych i organizacyjnych w ZSN 1 w latach 2014-2019-dyskusja

3.Omówienie i zaopiniowanie wniosków na stypendia uczniowskie za II semestr roku szk. 2013/2014.wg przyjętego regulaminu.

4. Informacja o egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014- wnisoki-dyrektor

5.Omówienie przez dyrektora szkoły wniosków z nadzoru pedagogicznego za II semestr roku szkolnego 2013/2014. Dyskusja-wypracowanie wniosków.

6. Przedstawienie ofert na ubezpieczenie uczniów w szkole- dyskusja- wybranie firmy ubezpieczającej oferującej najlepsze warunki. Upoważnienie Dyrektora Szkoły do zawarcia Umowy Ubezpieczenia od następstw nieszcześliwych wypadków na terenie szkoły dla uczniów w imieniu rodziców.

7. Poinformowanie o wynikach rekrutacji w ZSN1 na roku szkolny 2014/2015.

8. Dyskusja –wolne wnioski

Przewodniczący RR

Mariusz Dobrowolski

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo