Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Porządek zebrania: / załącznik do protokołu /
I. Część – Sprawozdawczo wyborcza Rady Rodziców
II. Część:


1. Informacja dyrektora o bieżących sprawach szkoły-obchody 40-lecia szkoły i 10-lecia nadania imienia szkole
2. Informacja o wpłatach na RR
3. Omówienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za I semestr w roku szkol. 2014/2015
4. Informacja o przyznaniu stypendium uczniom za wyniki nauczania i inną działalność w szkole w I semestrze.
5. Informacja na temat rekrutacji uczniów do ZSZ nr 1 na rok szkolny 2015/2016
6. Zaopiniowanie szkolnych programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2015/2016-Darmowe podręczniki i ich dystrybucja.
7. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2015/2016 – opinia.
8. Upoważnienie dyrektora szkoły w sprawie wyboru  i ubezpieczenia uczniów na nowy rok szkolny 1015/2016
9. Dyskusja
10. Sprawy różne –przejście przez ul. T. Wilczyńskiego

 

Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania - Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:


Ad.1 Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły, przedstawił termin obchodów 40 rocznicy istnienia szkoły oraz 10 rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II.
Ad.2 Informacja na temat wpłat na Radę Rodziców
Ad.3 Dyrektor przedstawił i omówił wnioski z nadzoru pedagogicznego z I semestr roku Szkolnego  2014/2015
Ad.4 Dyrektor szkoły poinformował o przyznaniu stypendium uczniom za wyniki nauczania i inną działalność w szkole w I  zgodnie z protokołem
Ad.5 Dyrektor szkoły poinformował RR na temat rekrutacji w ZSZ nr 1 na rok szkolny 2015/2016
Ad.6 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Dyrektora programy nauczania i podręczniki na rok szkolny 2015/2016
Ad.7 Rada Rodziców zaopiniowała arkusz  organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016
Ad.8 RR podjęła uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do wyboru ubezpieczyciela i warunków ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2015/2016
Ad.9 Dyskusja na temat poruszanych na zebraniu spraw.
Ad.10 Informacja dotycząca realizacji wniosku RR w sprawie przejścia przez ul. T Wilczyńskiego

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo