Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania - Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:

1 Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły.

2 Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców dokonano uzupełnienia RR

3 Przekazanie informacji o wpłatach na RR w bieżącym roku szkolonym. Preliminarz wydatków zostanie opracowany do końca roku szkolnego.

4 Plan pracy RR w roku szkolnym 2015-2016 i sprawy organizacyjne zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu

5 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała plany i programy szkoły na rok szkolny 2015-2016

6 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała program wychowawczy i profilaktyczny na bieżący rok szkolny.

7 Funkcjonowanie i organizacja świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym przebiega prawidłowo. Rodzice nie zgłosili żadnych wniosków i nieprawidłowości dotyczących działalności świetlicy.

8 Pozytywnie zaopiniowano „Roczny plan sprawowania nadzoru w ZSz nr 1 w roku szkol.2015-2016.Dyrektor omówił wnioski z nadzoru za rok szkol.2014-2015

9. RR pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego szkoły na rok 2016.

10 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała kalendarz szkolny na rok szkolny 2015-2016

11 Dyrektor przedstawił RR program i przebieg obchodów 40 lecia szkoły i zaprosił wszystkich rodziców na uroczystości.

12 Odpowiadając na pytanie członka RR dyrektor poinformował, że przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wilczyńskiego zostanie wykonana w 2016 r.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo