Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Porządek zebrania: / załącznik do protokołu /

1. Informacja dyrektora o bieżących sprawach szkoły.
2. Informacja o wpłatach na RR
3. Omówienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za I sem. rok 2015/2016.  
4. Informacja o przyznaniu stypendium uczniom za wyniki nauczania i inną działalność w szkole w I sem.
5. Informacja na temat rekrutacji uczniów w ZSz nr 1 na rok szkol. 2016/2017
6. Zaopiniowanie szkolnych programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2016/2017 - darmowe podręczniki i ich dystrybucja
7. Zaopiniowanie innych szkolnych programów na rok szkolny bieżący i 2016/2017
8. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji szkoły na rok szkol.2016/2017
9. Upoważnienie dyrektora szkoły w sprawie wyboru i ubezpieczenia uczniów na nowy rok szkolny 2016/2017
10. Dyskusja.
11. Sprawy różne

Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania-Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:

Ad.1 Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły
Ad.2 Przekazanie informacji o wpłatach na RR w bieżącym roku szkolonym
Ad 3 Dyrektor szkoły omówił wnioski z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkol 2015/2016
Ad.4 Dyrektor przedstawił listę uczniów gimnazjum, którym przyznano stypendium za wyniki w nauczaniu i innej działalności w szkole w I semestrze
Ad.5 Dyrektor szkoły poinformował rodziców  na temat rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017 do ZSz nr 1 w Bełżycach
Ad.6 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała programy nauczania  i podręczniki na rok szkolny 2016/2017/darmowe podręczniki i ich dystrybucja/
Ad.7 Pozytywnie zaopiniowano szkolne programy na bieżący i następny rok szkolny
Ad 8 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała arkusz organizacyjny na rok szkol 2016/2017
Ad 9 Rada Rodziców upoważniła dyrektora szkoły do wyboru i ubezpieczenia uczniów na nowy rok szkolny 2016/2017
Ad 10 Dyskusja
Ad 11 Sprawy  różne   

IV. Uwagi o sposobie realizacji ustaleń poprzedniego zebrania:

Wszystkie wnioski rozpatrzono i zrealizowano
Przebudowa i oznakowanie przejścia dla pieszych w trakcie realizacji

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo