Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania- Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:


1 Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły
2 Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców podjęto uchwałę dotyczącą uzupełnienia RR
3 Przekazanie informacji o wpłatach na RR w bieżącym roku szkolonym
4 Ustalono plan i zasady współpracy RR z dyrektorem szkoły  w roku szkol. 2016-2017
5 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała plany i programy szkoły na rok szkolny 2016-2017  
6 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała program wychowawczy i profilaktyczny na bieżący rok szkolny.
7 Dyrektor poinformował o organizacji pracy świetlicy szkolnej uwzględniając niektóre wnioski rodziców.
8 Pozytywnie zaopiniowano  „Roczny plan sprawowania nadzoru w ZSz nr 1 w roku szkol.2016-2017.Dyrektor omówił wnioski z nadzoru za rok szkol.2015-2016
9 RR pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego szkoły na rok 2017.
10 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała kalendarz szkolny na rok szkolny 2016-2017  
11 Rada Rodziców przyjęła informację o kosztach obiadów i organizacji stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016-2017
12 Dyskusja
13 Sprawy różne

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo