Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Porządek zebrania: / załącznik do protokołu /

1.  Informacja dyrektora o bieżących sprawach szkoły, zmiany w Oświacie (reforma)
2.  Informacja  o wpłatach na RR
3.  Omówienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za I sem.  rok 2016/17,
4.  Informacja o przyznaniu  stypendium uczniom za wyniki nauczania i inna działalność  w szkole w I sem.
5.  Informacja nt. rekrutacji uczniów w ZSN1 na rok szk. 2017/2018
6.  Zaopiniowanie szkolnych programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018 –  darmowe podręczniki i ich dystrybucja.
7.  Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 i  innych szkolnych  programów.
8.  Upoważnienie dyrektora szkoły w sprawie wyboru i ubezpieczenia uczniów na nowy rok.  Szk. 2017/2018
9.  Dyskusja.
10. Sprawy różne

Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania - Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:

Ad.1   Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zmiany w szkole w związku z reformą Oświaty.
Ad.2   Przekazanie informacji o wpłatach na RR w bieżącym roku szkolonym
Ad 3   Dyrektor omówił wnioski z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2016/2017
Ad.4   Dyrektor poinformował Radę Rodziców o przyznaniu stypendium uczniom gimnazjum za wyniki nauczania i inna działalność w szkole w I semestrze
Ad.5   Dyrektor poinformował RR o rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018
Ad.6   Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała szkolne programy nauczania i podręczniki na rok szkolny 2017/2018
Ad.7   Pozytywnie zaopiniowano  arkusz organizacji szkoły i inne szkolne programy na rok szkolny 2017/2018
Ad 8   Rada Rodziców upoważniła dyrektora do wyboru i ubezpieczenia uczniów w nowym roku szkolnym.
Ad 9   Dyskusja
Ad 10  Sprawy  różne

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo