Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Porządek zebrania: / załącznik do protokołu /

 1. Informacja dyrektora o bieżących sprawach szkoły, zmiany w oświacie(reforma).
 2. Informacja o wpłatach na RR- sprawozdanie z wydatków rok 2016/2017
 3. Podjęcie uchwały o uzupełnienie składu RR.
 4. Zaopiniowanie programu wychowawczego na rok szkol. 2017-2018      
 5. Zaopiniowanie planu sprawowania nadzoru w Szkole Podstawowej nr 1w roku szkol 2017-2018
 6. Zaopiniowanie kalendarza szkolnego na rok szkolny 2017/2018
 7. Informacja na temat rekrutacji uczniów w SP nr 1 na rok szkol 2017-2018
 8.  Zaopiniowanie szkolnych programów nauczania i podręczników na rok szkol. 2017-2018 - darmowe podręczniki i ich dystrybucja
 9. Zaopiniowanie projektu Statutu szkoły
 10. Zaopiniowanie aneksu arkusza organizacyjnego na rok szkol 2017-2018 i innych szkolnych programów
 11. Informacja dyrektora szkoły w sprawie wyboru i ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkol 2017-2018
 12. Dyskusja
 13. Sprawy różne

Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania- Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:

Ad.1 Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły

Ad 2 Przekazanie informacji o wpłatach na RR w bieżącym roku szkolonym i przedstawiono sprawozdanie z wydatków rok szkol 2016-2017

Ad 3 Przyjęcie regulaminu Rady Rodziców podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia regulaminu na podstawie którego przeprowadzono wybory- uzupełnienia RR ,wyboru przewodniczącego RR i Komisji Rewizyjnej

Ad.4 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała program wychowawczy na rok szkol. 2017-2018

Ad.5 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała plan nadzoru w Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkol. 2017-2018

Ad.6 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała kalendarz szkolny na rok szkolny 2017-2018

Ad.7 Dyrektor poinformował o rodziców na temat rekrutacji do SP nr 1na rok szkol. 2017-2018

Ad 8 Pozytywnie zaopiniowano szkolne programy nauczania i podręczniki na rok szkol. 2017-2018

Ad 9 Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała projekt Statutu szkoły.

Ad 10 RR zaopiniowała aneks arkusza organizacyjnego na rok szkol. 2017-2018 i inne programy szkolne.

Ad 11 Dyrektor poinformował zebranych w sprawie wyboru i ubezpieczeń NNW uczniów w bieżącym roku szkol.

Ad 12 Dyskusja

Ad 13 Sprawy różne

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo