Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Porządek zebrania: / załącznik do protokołu /
1. Informacja dyrektora o bieżących sprawach szkoły
2. Informacja o wpłatach na RR
3. Omówienie wniosków z nadzoru pedagogicznego z I semestr rok szkol 2017/2018
4. Informacja o przyznaniu stypendium uczniom   za wyniki nauczania i inną działalność w szkole  w I semestrze
5. Informacja na temat rekrutacji uczniów w SP nr 1 na rok szkolny  2018/2019
6. Zaopiniowanie szkolnych programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2018/2019-darmowe podręczniki i ich dystrybucja
7. Zaopiniowanie innych szkolnych programów na rok szkolny bieżący i 2018-2019
8. Upoważnienie dyrektora szkoły w sprawie wyboru i ubezpieczenia uczniów na nowy rok szkolny 2018/2019
9. Dyskusja
10. Sprawy różne


Krótkie omówienie sposobu realizacji poszczególnych punktów porządku zebrania-
       Podjęte uchwały, decyzje, treść postanowień i wniosków, temat dyskusji i jej wyniki, itp.:

Ad.1   Dyrektor szkoły omówił bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły
Ad 2   Przekazanie informacji o wpłatach na RR w bieżącym roku szkolonym.
Ad 3   Dyrektor omówił wnioski z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2017/2018
Ad.4   Dyrektor poinformował Radę Rodziców o przyznaniu stypendium uczniom gimnazjum za wyniki nauczania i inną działalność w szkole w I semestrze.
Ad.5   Dyrektor szkoły poinformował RR o rekrutacji uczniów do Szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
Ad.6   Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała szkolne programy nauczania i podręczniki na rok szkol. 2018-2019
Ad.7   Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała inne szkolne programy na rok szkolny 2018-2019
Ad 8   RR upoważniła dyrektora sprawie wyboru i ubezpieczeń NNW uczniów na nowy rok szkolny 2018/2019
Ad 9   Dyskusja
Ad 10    Sprawy  różne

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo