Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady w miesiącu marcu 2020 r. wynosi:

7 dni x 4,50 zł = 31,50 zł

Wpłaty należy dokonywać do dnia 06.03.2020 r.

Za nieterminowe wpłaty będą doliczone odsetki ustawowe

 

Zwrot nadpłaty za obiady dla klas 8

Nr konta do wpłat za obiady
Wpłaty za obiady powinny być dokonywane przelewem w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

  • Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełzyce
  • BANK SPÓŁDZIELCZY oddz. Bychawa  
  • 68 8685 0001 0020 1999 2000 0020
  • W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka