Odpłatność za obiady

 Informujemy, że z dniem 01.02.2022 roku uległ zmianie rachunek bankowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach. Wpłaty za obiady należy od dnia 01.02.2022 roku przesyłać na konto Banku Spółdzielczego w Nałęczowie o numerze 59 8733 0009 0015 0675 2000 0080

 

CZERWIEC:

15 dni x 4,50 zł = 67,50 zł

obiady wydawane są do 23.06 2022 r. (czwartek)

Proszę o uregulowanie zaległości i bieżące wpłaty do 10.06.2022 r.

 

MAJ:

oddziały "0" 20 dni x 4,50 zł = 90 zł

klasy I-VIII 17 dni x 4,50 zł = 76,50 zł

KWIECIEŃ:

18 dni x 4,50 zł = 81 zł

-  Jeżeli Rodzic płacąc za styczeń dokonał odliczeń (kwarantanna klasowa w styczniu i nauka zdalna w dn. 24-31.01.2022)

Luty:

kl. 0-4 – 6x4,50 =27,00 zł

Kl. 5-8 – 1x4,5 =4,50 zł

Marzec:

22x4,5 = 99,00 zł

- Jeżeli Rodzic nie dokonywał żadnych odliczeń w styczniu (kwarantanna klasowa w styczniu i nauka zdalna w dn. 24-31.01.2022)

Luty:

odpłatność za obiady zostanie uregulowana za naukę zdalną w dn. 24-31.01.2022

Marzec:

22 x 4,50 = 99,00 zł kl. 0c, 0d, 1b, 1c, 1d, 3b, 4a

21 x 4,50 = 94,50 zł kl. 0a, 2b, 3c, 4d

20 x 4,50 = 90,00 zł kl. 0b, 1a, 2d, 3a, 4b

19 x 4,50 = 85,50 zł kl. 2a

17 x 4,50 = 76,50 zł kl. 2c, 4c, 5a, 6a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8b, 8c, 8d

16 x 4,50 = 72,00 zł kl. 5b, 5c, 7a, 8a

W tytule przelewu proszę wpisywać Imię i Nazwisko dziecka i miesiąc za który płacimy.

 

Wpłaty należy dokonywać do dnia 10.06.2022 r.

Za nieterminowe wpłaty będą doliczone odsetki ustawowe

 

Wpłaty za obiady dokonuje się tylko przelewem na konto szkoły do 10 każdego miesiąca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce

nr konta 59 8733 0009 0015 0675 2000 0080

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który jest płatność