Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady w miesiącu październiku 2020 r. wynosi:

21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł

Wpłaty należy dokonywać do dnia 10.10.2020 r.

Za nieterminowe wpłaty będą doliczone odsetki ustawowe

 

Zwrot nadpłaty za obiady dla klas 8 2019-2020

Wpłaty za obiady dokonuje się tylko przelewem na konto szkoły do 10 każdego miesiąca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce

nr konta 68 8685 0001 0020 1999 2000 0020

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko i klasę dziecka