Odpłatność za obiady

 

 

Wpłaty za obiady dokonuje się tylko przelewem na konto szkoły do 10 każdego miesiąca.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce

nr konta 59 8733 0009 0015 0675 2000 0080

W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc za który jest płatność