#RazemNaŚwięta z bohaterami i potrzebującymi

Świetlica szkolna włączyła się czynnie w organizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki akcję „Razem na Święta”. Jej założeniem jest zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym. Przeprowadziliśmy kilka ciekawych i pożytecznych społecznie inicjatyw. Nasi uczniowie zaangażowali się w akcję „Rodacy – Bohaterom”: wykonali wiele kartek z życzeniami i podziękowaniami dla kombatantów i rodaków z Kresów oraz przygotowali paczkę pamięci.

Laurki z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia od naszych uczniów, wykonane w ramach akcji „Kartka dla obrońców granic”, powędrowały również do polskich służb mundurowych pełniących wartę na wschodniej granicy.

Poza tym nasi uczniowie chętnie włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Działający w szkole sztab zebrał 63 kg żywności i środków czystości – wszystkie dary zostały przekazane do Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, skąd trafią do potrzebujących z naszej społeczności lokalnej.

Zdjęcia>>

Beata Jęczeń
Anna Mazurek
Urszula Widelska