Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

 

Drodzy Uczniowie !

Welu z nas zapamiętało Jana Pawła II jako papieża niezwykle pogodnego, uśmiechniętego. Przypomnijcie sobie, co przez lata pontyfikatu najczęściej wywoływało uśmiech na jego twarzy. Ile było w nim radości, humoru, dystansu do siebie. Przywołajcie w pamięci tę bijącą od niego dobroć, miłość i pełną dowcipu życzliwość. Przypomnijcie sobie naszego Papieża w nieoficjalnych sytuacjach, gdy rozmawia z ludźmi, żartuje i uśmiecha się. Potem weźcie do ręki kredki, farby, pędzle lub wieczne pióra i utrwalcie w swoich pracach te wspomnienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie dla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Lubelskiej pod hasłem:

„Jan Paweł II – święty uśmiechnięty”

 

 

Cele konkursu:

• utrwalanie w młodym pokoleniu pamięci o patronie naszej szkoły Ojcu Świętym Janie Pawle II,

• rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie głoszone przez Ojca Świętego ,

• stwarzanie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej literacko oraz w dziedzinie sztuk plastycznych

w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ü Format prac - A3– prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę.

ü Technika – malarstwo, rysunek, bez technik wyklejanych.

ü Prace indywidualne – wykonane SAMODZIELNIE!

ü Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

ü Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

ü Prace czytelnie opisane na odwrocie – imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę.

ü Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kl. 0 – III, IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

ü Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.

ü Prace przechodzą na własność organizatorów.

ü Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych i opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły

 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

 

ü Na konkurs należy przygotować utwory poetyckie o dowolnej formie - wiersze stroficzne, ciągłe, białe, itp.- lecz nie dłuższe niż 35 wersów.

ü Tematyka wierszy powinna nawiązywać do hasła konkursu „Jan Paweł II – święty uśmiechnięty” i akcentować radosne strony nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego.

ü Ocenie będą podlegały prace stworzone samodzielnie, indywidualnie i nieprezentowane w innych konkursach, przeglądach, publikacjach.

ü Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie kl. 0 –III, uczniowie kl.IV – VI, uczniowie kl.I – III gimnazjum.

ü Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 utwory, jeśli to możliwe - po jednym z każdej kategorii wiekowej.

ü Prace wydrukowane standardową czcionką należy szczegółowo opisać, podając imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko, adres e-mail nauczyciela - opiekuna.

ü Osoby nadsyłające utwory konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych ,opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły i wykorzystanie prac w materiałach i publikacjach pokonkursowych.

ü Prace prosimy przesyłać jednocześnie w dwóch wersjach – tradycyjnie drogą pocztową na adres Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach oraz drogą elektroniczną na adres kbrewczak@vp.pl z informacją „Konkurs literacki JP II”

 

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

ü Forma pracy: Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point, LibreOffice Impress lub OpenOffice Impress. Czas trwania - do 10 minut.

ü Tematyka prezentacji powinna nawiązywać do hasła konkursu „Jan Paweł II – święty uśmiechnięty”.

ü Prace stworzone samodzielnie i nieprezentowane w innych konkursach, przeglądach, publikacjach muszą być wykonane indywidualnie.

ü W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach
źródłowych
.

ü W prezentacji należy umieścić nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko autora oraz opiekuna.

ü Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

ü Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prezentacje: po jednej z każdej kategorii wiekowej.

ü Kryteria oceniania:
- Zgodność treści prezentacji z hasłem konkursu.
- Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji.
- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
- Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
- Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
- Techniczna poprawność wykonania.
-  Estetyka i efekt wizualny.
- Stopień trudności użytych technik.

ü Prace należy przesłać na płycie CD lub DVD na adres Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach lub drogą elektroniczną na adres: belzyce@o2.pl

ü Osoby nadsyłające utwory konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych, opublikowanie nazwisk zwycięzców na stronie internetowej szkoły i wykorzystanie prac w materiałach i publikacjach pokonkursowych.

 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace prosimy przesłać do 26 marca 2013 roku na adres

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II

ul. ks. bp. T. Wilczyńskiego 62;

24-200 Bełżyce

Lub składać

  • Prace plastyczne u pani Edyty Rząd
  • Prace literackie u pani Katarzyny Brewczak
  • Prezentacje u pana Marka Chemperka

 

ŻYCZYMY POWODZENIA

Podsumowanie konkursu nastąpi 16 maja 2013 na Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo