Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Konspekt

zajęć w świetlicy szkolnej

 

Hasło tygodnia: Polska – nasza Ojczyzna

 

Temat: Powstanie państwa polskiego wg. Legendy „ O Lechu Czechu i 

             Rusie” – 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości.

 

Cel główny:

Kształtowanie poczucia przynależności do własnego kraju, regionu, małej Ojczyzny.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- rozumie znaczenie wolności narodowej,

- okazuje szacunek tym, którzy walczyli o wolną Polskę,

- zna legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”,

- zna nazwę pierwszej i kolejnych stolic Polski,

- wymieni barwy znajdujące sie na polskiej fladze,

- powie jak wygląda godło naszego kraju,

- rozpozna melodie hymnu narodowego,

- prawidłowo ułoży i przyklei puzzle w wyznaczonym miejscu,

- starannie i poprawnie wykona chorągiewki i orła,

- szanuje symbole narodowe,

- kształtuje swoja tożsamość narodowa,

- wie, dlaczego wizerunek orła jest w godle Polski,

- słucha z zainteresowaniem recytacji utworu poetyckiego,

- rozumie, że bycie Polakiem zobowiązuje do godnego reprezentowania swojego narodu,

- estetycznie nakleja kawałki papieru w odpowiednim miejscu,

- budzi wiarę we własne siły,

- doskonali koncentrację, potrafi być twórczy.

 

Metody:

- słowna(rozmowa kierowana, objaśnienie),

- eksponująca(oparta na obserwacji, prezentacja multimedialna),

- praktycznego działania(aktywizująca, praca z mapą, swobodna ekspresja twórcza),

- relaksacyjna.

 

Zasada:

- pracy we współpracy, stopniowania trudności.

 

Forma:

- indywidualna,

- zbiorowa,

- grupowa.

 

Czas zajęć: 90 min.

 

Środki dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”,

- godło państwowe,

- godło Polski do ułożenia – puzzle,

- mapa Polski,

- kontury Polski,

- flaga Polski,

- hymn Polski,

- rozsypanka literowa,

- wiersz „Barwy ojczyste” Cz. Janczarski,

- wiersz „Mój orzeł”,

- rozsypanka literowa: Polska, flaga, hymn,

- portret J. Piłsudskiego(internet),

- środki plastyczne (klej, brystol, biała bibuła itp.).

 

Przebieg zajęć:

 

I. Część wstępna:

1. Powitanie: iskierka, impulsy – łapki.

2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji - znaczenie słów: wolność i niepodległość.

 

II. Część właściwa:

 1. Burza mózgów:

- wolność rozumiana przez dzieci,

- czy obecnie żyjemy w wolnym kraju?

2. Jakie święto obchodzimy 11 listopada?

3. Dlaczego ta data jest tak istotna dla Polaków?

4. Dlaczego Polska nie była wolnym krajem?

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy(późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemie i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani też godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska-wykreślona z mapy Europy-istniała w sercach ludzi. Każde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień, kiedy Polska po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 r. odzyskała niepodległość pod przywództwem Józefa Piłsudskiego (Prezentacja portretu).

Teraz żyjemy w wolnym kraju. Mamy swoje symbole narodowe:

- godło i flaga Polski,

- hymn: Mazurek Dąbrowskiego.

Powinniśmy docenić fakt, że możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju, używać ojczystego języka, chodzić do polskiej szkoły.

 

5. Prezentacja multimedialna – nauczyciel prosi o uważne wysłuchanie legendy i po obejrzeniu i wysłuchaniu zadaje pytania.

6. Praca z mapą – wskazanie położenia stolic Polski.

7. Podział na grupy i przydzielenie zadań do wykonania.

8.Dzieci otrzymują materiały i wykonują:

- godło Polski do ułożenia – puzzle,

- ilustrację orła, zadaniem ich jest wykonanie upierzenia z białej bibuły drobno ciętej,

- flagę Polski(sklejają barwy otrzymanego papieru,

- rozsypanka wyrazową.

 

9. Odśpiewanie piosenki „Płynie Wisła, płynie…” –zabawa w kręgu.

 

III. Podsumowanie zajęć:

1.      Ekspozycja prac.

2.      Recytacja wiersza pt. „Kto Ty jesteś?”.

3.      Ocena zajęć przez dzieci.

 

Materiały do pobrania >>

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo