Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1101. Error 9: Invalid character
Kolejny Dzien Europejski Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 stycznia 2010 21:40

W dniu 10.05.2011r. w naszej szkole odbdzie si kolejny czwarty ju Dzie Europejski. W tym roku odbdzie si pod hasem "Zjednoczeni w rnorodnoci"

Poprawiony: sobota, 07 maja 2011 22:13
Więcej…
 
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 stycznia 2010 18:03

Szkolny Konkurs Piosenki Europejskiej

2 lutego 2011 r. w naszej szkole odby si konkurs piosenki europejskiej. Brali w nim udzia uczniowie klas: IV c, V b, V c i VI a. Uczestnicy piewali w jzyku angielskim, rosyjskim, czeskim, hiszpaskim oraz francuskim.

Jury przyznao nastpujce nagrody:

I miejsce ? Katarzyna Chawrylak (kl. V c)

w piosence Amel Bent ?Ma philisophie?

II miejsce ? Dominika Wjtowicz (kl. IV c)

w piosence Ewy Farny ?Ogie we mnie?

III miejsce ? Klaudia Sajng (kl. IV c)

w piosence Alsou ?Zima?

Publicznoci najbardziej podoba si wystp Julii Rumiskiej (kl. VI a), ktra zdobya nagrod publicznoci piewajc piosenk ?Because I Love You? z repertuaru September.

Magdalena Snop

X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubw Europejskich

27 maja 2010 r. w sali Bkitnej Lubelskiego Urzdu Wojewdzkiego w Lublinie odby si X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubw Europejskich nt. ?Europejskiego Roku Walki z Ubstwem i Wykluczeniem Spoecznym?.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szk podstawowych,midzy innymi i uczniowie naszej szkoy, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, ktrzy dziaaj w Szkolnych Klubach Europejskich, prowadz dziaania na rzecz integracji europejskiej oraz dzieci i modzie z klas o profilu europejskim z naszego wojewdztwa.
Wrd zaproszonych goci byli :Pani Ewa Dados - dziennikarka Radia Lublin i pomysodawczyni Akcji "Pom dzieciom przetrwa zim", Ojciec Filip Buczyski prezes Hospicjum dla Dzieci im. Maego Ksicia w Lublinie, Pan Sergiusz Kieruzel, wsptwrca ?Akademii Zota 9?, Jan Mela - ambasador ?Europejskiego Roku Walki z Ubstwem iWykluczeniem Spoecznym?, prezes ?Fundacji Poza Horyzonty? oraz wolontariuszki z Niemiec, Macedonii i Francji wsppracujce z Europejskim Domem Spotka ? Fundacj Nowy Staw.

DEUTSCH - WAGEN - TOUR
W maju podczas Dnia Europejskiego w naszej szkole odbdzie si promocja jzyka niemieckiego, ktra jest moliwa dziki realizowanemu projektowi "Deutsch - Wagen - Tour".

Auswrtiges AmtDAAD

Goethe-Institut Polen
Auto der Deutsch-Wagen-Tour Poprzez realizacj projektu ?Deutsch-Wagen-Tour? chcemy przyczyni si do wzrostu popularnoci jzyka niemieckiego w Polsce. Istot kampanii jest 5 jedcych po Polsce oznakowanych samochodw z naszymi lektorami oraz ronymi materiaami i sprztem audiowizualnym. Bdziemy wsporganizowa na terenie placwek owiatowych, centrw kultury lub w innych nadajcych si do tego celu miejscach, imprezy promujce jzyk niemiecki oraz kraj naszych zachodnich ssiadw. Moemy rwnie wspuczestniczy w lokalnych przedsiwziciach.

Staymi punktami postojowymi samochodw s nastpujce miasta: Pozna, Wrocaw, Kielce, Lublin i Olsztyn, jednake auta poruszaj si po caym kraju i mog dotrze nawet do najbardziej odlegych zaktkw. Poprzez stron internetow mona ledzi przebyt tras oraz zamawia samochody do odwiedzenia placwek owiatowych, a take do udziau w rnych lokalnych imprezach. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata.

Podstawowym wyposaeniem aut s rnego rodzaju pomoce naukowe, podrczniki, pyty z muzyk i filmami oraz drobne prezenty. Bdzie mona zastosowa je jako urozmaicenie zaj i imprez lub rozda uczniom jako nagrody. Naszych lektorw mona zaprosi te do uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, konsultacjach z nauczycielami i rodzicami, w czasie ktrych chtnie poinformuj o korzyciach wynikajcych ze znajomoci jzyka niemieckiego.

?? ????? ???? " " ? ???? ??????, ??????? ? ????? ? ???????? ? ??? " " ?????? ????.

?? ?????, ?????????? ?? ???????.

??? ?????? ?? ??????? ????????, ?????? ?? ???? ??????, ?????? ????????????? " " ??????????.

?? ????? ???????? ?? ????, ?? ? ????????? ??? ?? ????????? ????????? ???????.

?? ?? " " ?????? ???????? ?? ??? ??????????, ?????? ???.

????? ?? ?????, ??? ??? ?? ???, ?? ????, ????????, " " ??? ????? ???????????????, ???? ????? ????????????.

Poprawiony: piątek, 12 lipca 2013 22:34
Więcej…
 
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 stycznia 2010 18:01

LEKCJA EUROPEJSKA W CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

PRZY URZDZIE KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

WARSZAWIE

Dnia 20.XI.2008r. czonkowie Szkolnego Klubu Europejskiego wraz z opiekunem p. Joann Sieko wzili udzia w lekcji europejskiej pt. ?Poznajemy Uni Europejsk?. Lekcja ta odbya si w CIE przy Urzdzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Uczniowie poznali lepiej Uni Europejsk oraz 27 krajw czonkowskich. Byy nagrody, wyrnienia, wiele zabawy, wrae i nauki przede wszystkim.

Opracowaa Joanna Sieko

Poprawiony: sobota, 07 maja 2011 22:08
Więcej…