„Ponadnarodowa mobilność uczniów” – dzielimy się sukcesem przedsięwzięcia

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego doczekał się finału w postaci sprawozdania uczestników mobilności przed społecznością szkoły.

15 listopada 2021 roku grupa 10 uczennic i uczniów, którzy przebywali w Barand (partnerskim mieście Bełżyc), w zaprzyjaźnionej szkole noszącej imię Lajosa Raffaya, opowiedzieli społeczności naszej szkoły jak przebiegała wyprawa na Węgry oraz co ją poprzedzało.

Sprawozdaniom towarzyszyły liczne prezentacje, filmy, dyplomy ukazujące realizowane przedsięwzięcia, ciekawostki, sukcesy i wrażenia. Zaproszeni goście (wraz z paniami dyrektorkami, nauczycielami, przedstawicielami lokalnej społeczności) mogli podziwiać wystawę o tematyce węgierskiej i wyjazdowej.

Uroczystość została podsumowana przez panią dyrektor Lucynę Sobczak wręczeniem certyfikatów oraz wyrażeniem gratulacji i podziękowaniem za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas mobilności.

Zdjęcia>>

Koordynatorki projektu:

Anna Pac-Smoła

Renata Krasula