Dzień tolerancji w klasie 0c

16.11.2021 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Dzieci z klasy 0c aktywnie włączyły się w to wydarzenie. Rozmawialiśmy o tolerancji oraz odmienności. Naszym kolorem przewodnim był kolor niebieski, który zjednoczył wszystkich uczniów. Lekcja tolerancji miała na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, uwrażliwienie na odmienne poglądy, zwyczaje, ale również szacunek do każdego człowieka, ponieważ pomimo różnic wiele nas łączy.

Zdjęcia>>

Edyta Anasiewicz